Onderzoeksplicht inspecteur verduidelijkt

14 september 2020

De inspecteur hoeft niet te twijfelen aan een ingediende aangifte. De aanwezigheid van een aanzienlijke kans op een voordeel uit aanmerkelijk belang sluit niet uit dat het voordeel toch

Lees verder

In oktober start controle NOW 1

10 september 2020

Bedrijven die minder dan € 25.000 aan steun hebben ontvangen hoeven geen controle door externe partijen te laten uitvoeren. Dat hebben minister Koolmees van SZW en de Nederlandse Beroepsorganisatie

Lees verder

Praktische adviezen voor de preventiemedewerker

10 september 2020

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid (StvdA) ontwikkelden een handleiding om de taken van preventiemedewerkers duidelijker te maken voor werkgevers en werknemers. Beide adviesorganen vinden

Lees verder

Te late aangifte bij indiening na uiterste datum aanmaning

09 september 2020

De politierechter heeft verdachte verplicht om na de wettelijk gestelde termijn de aangifte IB in te dienen. Dit is rechtens onmogelijk. Het ten laste gelegde feit bestaande uit het

Lees verder

Effect coronacrisis heftiger dan tijdens de financiële crisis

09 september 2020

Het aantal WW-uitkeringen stijgt naar verwachting in 2021 naar hetzelfde niveau als tijdens de top van de financiële crisis in 2013/2014. Zonder de NOW-maatregel was het aantal WW-uitkeringen veel

Lees verder

Feiten en omstandigheden bij uitkering relevant

08 september 2020

Volgens de Hoge Raad is voor de beoordeling van de fiscale kwalificatie van een ontvangen uitkering de aard en inhoud van de overeenkomst op het uitkeringsmoment relevant. Verzekerde en

Lees verder

Premies werkhervattingskas 2021 iets hoger

08 september 2020

De gemiddelde premie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-premie) stijgt, net als de gemiddelde ZW-premie voor de Ziektewet (ZW-premie). De Belastingdienst stuurt eind 2020 elke werkgever een beschikking met

Lees verder

Overdracht debiteurenrisico brengt volledig staking mee

07 september 2020

Een IB-ondernemer die allerlei zaken en activiteiten van zijn onderneming overdraagt aan een ander, inclusief het debiteurenrisico, is geen IB-ondernemer meer. Ook al blijft de overdrager nog werkzaamheden verrichten

Lees verder

Renteaftrek op restschuld

03 september 2020

Rente betaald op een restschuld is aftrekbaar in de aangifte IB als een eigen woning in de periode 27 oktober 2012 tot 31 december 2017 met verlies is verkocht

Lees verder