Onze fiscalisten zorgen dat u als ondernemer of als DGA en uw gezin voortdurend een optimale fiscale positie voor winst, inkomen en vermogen hebben. Dat doen wij op basis van analyse van feiten, verwachtingen en wensen. Ook adviseren wij over en begeleiden wij bij bedrijfsoverdrachten en -opvolgingen.

Heeft u een vraag over deze dienst of wilt u liever persoonlijk contact?

Neem dan contact op met Stijn Rekers
T 088 - 44 88 060
E s.rekers@dekok.nl

Belastingen

We ondersteunen u bij alle soorten aangiften en wanneer daar conflicten over zijn. Graag kijken we samen vooruit om de belastingbetaling zoveel mogelijk uit te stellen en de belastingdruk zo laag mogelijk te krijgen.

Sociale verzekeringen

In samenwerking met de pijler ‘Personeel’ adviseren wij inzake inkomensvoorziening van de ondernemer, de DGA en zijn familie en hun verzekeringspositie.

Tax planning

Samen met u kijken we vooruit. Want elke levensfase werpt een ander licht op uw toekomst. Zo kunt u daar op tijd rekening mee houden en op voorsorteren. Dat doen we met het doel om uw wensen ook fiscaal zo optimaal mogelijk te realiseren. Kortom: advies op maat.

Estate planning

Uw opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk overdragen aan één of meer personen, waarbij we besparingen realiseren van erf-, schenk- en inkomstenbelasting; dat verstaan wij onder estate planning. Van huwelijkse voorwaarden tot nalatenschap: estate planning speelt een rol tijdens uw leven en na overlijden. Uw specifieke voorkeuren en wensen staan in ons advies centraal.

Bedrijfsovername, –overdracht en
–opvolging

We helpen u bij uw bedrijfswaarderingen en begeleiden u bij de aan- en verkoop van ondernemingsbelangen, fusies en splitsingen, de overgang naar een BV en omgekeerd. Waar nodig trekken we op met andere deskundigen. Zo zorgen we voor een optimaal proces van besluitvorming, uitvoering en begeleiding!

Wij onderscheiden ons op het gebied van

Kwaliteit

Kwaliteit verzekeren; dat doen wij met het vierogen-principe en door te werken met de kwaliteitseisen van de SRA en het register van belastingadviseurs. Het handboek ‘Fiscaliteit’ is onze basis. De externe compliance officer controleert continu of wij hier aan voldoen. De SRA toetst zowel inhoudelijk als op het naleven van beroepsregels. De programmatuur betrekken wij uitsluitend van gerenommeerde partijen.

Digitaal toegankelijk

Een optimale digitale omgeving; dat werkt efficiënt, snel en milieubesparend. De gegevensuitwisseling en de communicatie met bijvoorbeeld uw cliënten en de belastingdienst vinden voornamelijk digitaal plaats. Wij helpen u bij deze processen.

Vast team

Een vast team om u heen met een fiscalist, een fiscale medewerker, een accountant, een accountancy medewerker en een P&O’er. Zo werken wij en helpen wij elkaar. Ieder teamlid is voor u gesprekspartner. Bereikbaarheid en helder communiceren vinden wij erg belangrijk.

Spreekt onze aanpak u aan?

Neem gerust contact met ons op. We vertellen u graag in een persoonlijk gesprek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.