Ook IACK als ouders van woning wisselen, maar niet het kind?

23 februari 2024

Bird nesting Bij bird nesting verblijven na een scheiding de kinderen steeds in dezelfde woning. De gescheiden ouders verzorgen de kinderen samen, maar als de ene partner de kinderen verzorgt

Lees verder

Nieuwe forse boete mogelijk nalatige platformexploitanten

22 februari 2024

Digitale platformexploitanten Digitale platformexploitanten bieden kopers en verkopers de gelegenheid gebruik te maken van hun platform voor het verrichten van transacties. Een bekend voorbeeld van een dergelijk platform is Marktplaats

Lees verder

Advieswijzer Estate planning

22 februari 2024

Schenking Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om een kind financieel te ondersteunen, is het schenken van geld. Dit kan op diverse manieren. Door handig gebruik te maken van vrijstellingen

Lees verder

Ministerraad akkoord met nieuwe groottecriteria van onderneming

21 februari 2024

Drempelbedragen De drempelbedragen worden bepaald door drie criteria: omzet, balanstotaal en gemiddeld aantal medewerkers. De bedragen van de criteria balanstotaal en omzet zijn met zo’n 25 procent verhoogd. De huidige

Lees verder

Advieswijzer Aandachtspunten verzuim

21 februari 2024

Het proces: wat, wanneer en door wie Contract arbodienstverlening De Arbowet verplicht bedrijven zich deskundig te laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. Dit kan door een arbokerndeskundige (zogeheten maatwerkregeling

Lees verder

Zwangerschapsuitkering zelfstandige is loon en geen winst

19 februari 2024

ZEZ-uitkering Om te voorkomen dat zelfstandige ondernemers in geval van zwangerschap te lang doorwerken of te snel het werk hervatten, is de ZEZ-uitkering (zelfstandige en zwanger) ingevoerd. De hoogte van

Lees verder

Nieuwe regels voor incassodienstverleners vanaf 1 april 2024

19 februari 2024

Wet Kwaliteit incassodienstverlening De Wet Kwaliteit incassodienstverlening is in 2022 al door de Eerste Kamer aangenomen, maar treedt op 1 april 2024 in werking. De wet verbetert de incassodienstverlening onder

Lees verder

Achternaam meegeven aan kind is makkelijker geworden in 2024

16 februari 2024

De nieuwe wetgeving zorgt voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders en geeft de mogelijkheid om bijzondere familienamen bewaard te laten blijven. Dubbele achternaam? Is er al sprake van een dubbele achternaam

Lees verder

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen voorlopig van de baan

15 februari 2024

Salderingsregeling zonnepanelen De salderingsregeling houdt in dat de energie die u met uw zonnepanelen teruglevert aan uw energieleverancier verrekend wordt met de energie die u afneemt van uw energieleverancier. Neemt

Lees verder