Kindgebonden budget en huurtoeslag omhoog per 2024

21 september 2023

Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het aantal kinderen en hun leeftijd, het huishoudtype

Lees verder

Fors meer belastingdruk door lagere indexatie van box 1

21 september 2023

Stijging tarief eerste tariefschijf In de voorstellen wordt het tarief van de eerste tariefschijf in box 1 iets verhoogd van 36,93% naar 36,97%. Dit tarief geldt in 2024 tot een

Lees verder

Top 10 Prinsjesdag 2023

20 september 2023

1. Eerste stap in aanscherping bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) gezet Het doel van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) is de belemmeringen van een normale (hoge) belastingdruk bij bedrijfsopvolging zo veel

Lees verder

Lagere premies Werkhervattingskas in 2024

20 september 2023

Voor het eerst sinds jaren daling U draagt de gedifferentieerde premie Whk af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Hiermee verzekert u uw werknemers tegen de financiële gevolgen van ziekte

Lees verder

Recht op doorbetaling 'zwart' uitbetaald loon bij ziekte

19 september 2023

Loon over alle uren? Een werknemer die als chauffeur werkt, ontvangt een deel van zijn loon op eigen verzoek ‘zwart’. Op enig moment wordt hij ziek. De werkgever betaalt hem

Lees verder

Aftrek voor ANBI of SBBI met vrijwilligers

19 september 2023

Vrijwilligers Een vrijwilliger is in dit verband een natuurlijke persoon die arbeid voor de ANBI of SBBI verricht zonder daar een beloning voor te ontvangen of tegen een beloning die

Lees verder

Verkoopverlies auto niet van invloed op bijtelling

18 september 2023

Bijtelling te hoog In een zaak die was voorgelegd aan de Hoge Raad had een ondernemer navorderingsaanslagen ontvangen, omdat volgens de inspecteur de werkelijke kosten voor de bijtelling op het

Lees verder

Persoonsbeveiliging van werknemer belastingvrij?

14 september 2023

Persoonsbeveiliging is loon Om te beginnen is van belang dat het verschaffen van persoonsbeveiliging aan de werknemer als loon moet worden aangemerkt. De werknemer geniet namelijk een voordeel, omdat hij

Lees verder

Achteraf opgestelde urenstaat aanvaardbaar bewijs?

14 september 2023

Leverde schoonheidsspecialiste voldoende bewijs? In een zaak die speelde voor rechtbank Noord-Holland was een schoonheidsspecialiste van mening dat ze voldeed aan het urencriterium. Ze had dan ook de zelfstandigenaftrek en

Lees verder