Technische btw-problemen bij de Belastingdienst

07 december 2021

Als gevolg van technische problemen bij de Belastingdienst zijn mogelijk ten onrechte naheffingsaanslagen btw over het derde kwartaal 2021 en september 2021 opgelegd. Ook waren er problemen met de

Lees verder

Niet aantoonbaar uit Nederland vertrokken

07 december 2021

Als een werknemer niet kan aantonen dat hij daadwerkelijk Nederland heeft verlaten om voor een buitenlandse werkgever te werken, mag Nederland over het buitenlandse inkomen heffen. Een beroep op

Lees verder

Ondernemen is meer dan investeren

06 december 2021

Pas wanneer sprake is van een bron van inkomen, kan fiscaal gezien een IB-onderneming aanwezig zijn. Hof Amsterdam maakt in twee uitspraken duidelijk dat het doen van investeringen op

Lees verder

Geen excuus om betaling op g-rekening uit te stellen

02 december 2021

Als een uitlener van personeel toestaat dat de inlener zijn verschuldigde betaling stort op de g-rekening van de uitlener, mag die inlener zijn betaling in principe niet opschorten. Een

Lees verder

Gewijzigde winstverdeling wijst op nieuwe maatschap

02 december 2021

Soms ontbinden twee maten een maatschap om vervolgens een nieuwe maatschap met elkaar aan te gaan met een andere winstverdeling. In zo’n situatie kan de inbreng van vastgoed in

Lees verder

Belastingkorting kan toch zonder beschikking ab-verlies

01 december 2021

Rechtbank Noord-Nederland staat toe dat een dga zijn verlies uit aanmerkelijk belang, dat niet bij beschikking is vastgesteld, omzet in een belastingkorting. De rechtbank heeft dit standpunt niet altijd

Lees verder

Bedragen en percentages zorgverzekering 2022 vastgesteld

01 december 2021

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de regeling ter vaststelling van bedragen en percentages voor de zorgverzekering en zorgtoeslag voor het jaar 2022 gepubliceerd. De Regeling zorgverzekering

Lees verder

De wijzigingen per 1 januari 2022 in verband met Brexit

30 november 2021

Ondernemers dienen zich er op voor te bereiden dat er met ingang van 1 januari 2022 nieuwe importeisen en grenscontroles voor het Verenigd Koninkrijk (VK) gaan gelden. Het VK

Lees verder

Partner haalt na overlijden en/of-rekening leeg

30 november 2021

Volgens het Financiële Klachteninstituut (Kifid) is een mederekeninghouder volledig bevoegd om over het saldo van een en/of-rekening te beschikken. Dat de rekening door een partner is leeg gehaald voordat

Lees verder