Winst bv niet structureel laag? Betaal gebruikelijk loon!

29 september 2022

Ook al behaalt een bv tijdelijk lage winsten, dat is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant nog geen reden om de gebruikelijkloonregeling achterwege te laten. De inspecteur corrigeert voor het jaar 2014 het

Lees verder

RVO waarschuwt voor terugvordering TVL-schuld door CJIB-deurwaarder

29 september 2022

RVO stuurt het dossier van zo’n 2.000 ondernemers die te veel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvingen binnenkort door naar Het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Het gaat om ondernemers die (een

Lees verder

Bereken rente over schuld van vermogende dga

28 september 2022

Heeft een bv een zakelijke vordering op haar dga? En heeft die dga genoeg vermogen om deze schuld af te lossen? Dan moet de bv de dga een zakelijke rente

Lees verder

Compensatieregeling eHerkenning verlengd

28 september 2022

De compensatieregeling voor belasting- of inhoudingsplichtigen die belastingaangifte moeten doen via het ondernemersportaal van de Belastingdienst (Mijn Belastingdienst Zakelijk) en daarvoor eHerkenning moeten aanschaffen is verlengd. Het aanbieden van een

Lees verder

Niet-geheven dividendbelasting is geen voorheffing

27 september 2022

Dividendbelasting die niet is geheven, vormt geen voorbelasting die is te verrekenen met een vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang. Zelfs niet als (na)heffing wel mogelijk was. Een man houdt een indirect

Lees verder

Weer hogere loonafspraken

27 september 2022

In augustus zijn wederom hogere loonafspraken gemaakt als in de maanden ervoor. Het maandgemiddelde komt uit op 4%. Het gemiddelde voor heel 2022 stijgt naar 3,3%. Dit blijkt uit de

Lees verder

Immateriële schadevergoeding alleen op verzoek te ontvangen

26 september 2022

Wil een belanghebbende een immateriële schadevergoeding ontvangen vanwege een overschrijding van de redelijke termijn, dan moet hij daarom verzoeken. In een BPM-zaak heeft Hof Arnhem-Leeuwarden geen vergoeding van immateriële schade

Lees verder

Niet-bezwaarmakers box 3 krijgen geen compensatie

22 september 2022

Op Prinsjesdag heeft staatssecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven waarom aan niet-bezwaarmakers geen rechtsherstel wordt geboden. In de brief meldt hij dat het kabinet tijdens

Lees verder

Grondslagen WBSO wijzigen in 2023 niet

22 september 2022

Minister Adriaansens (EZK) heeft op Prinsjesdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de grondslagen van de WBSO in 2023 gelijk zijn aan die van 2022. Wel

Lees verder