Terugbetalen toeslagen voortaan zonder acceptgiro

03 februari 2023

Let op! Per 1 juni 2023 vervalt de mogelijkheid om per acceptgiro te betalen geheel. Brief met betaalinformatie De acceptgiro wordt vervangen door een brief met betaalinformatie. Hierin staat alle

Lees verder

Uitstel opgaaf UBD ook telefonisch mogelijk

02 februari 2023

Renseigneringsverplichting/opgaaf UBD Het verplicht doorgeven aan de Belastingdienst van betaalde bedragen aan derden wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren vanaf 2022 zijn inhoudingsplichtigen en bepaalde collectieve beheersorganisaties

Lees verder

Aftrek vrije ruimte in de inkomstenbelasting

02 februari 2023

Vrije ruimte werkkostenregeling in de loonbelasting Een werkgever kan een werknemer, onder voorwaarden, onbelaste vergoedingen geven door deze aan te wijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte van de werkkostenregeling

Lees verder

Meldplicht buitenlandse zelfstandigen en detachering buitenlandse werknemers

01 februari 2023

EU, EER of Zwitserland De meldingsplicht geldt voor buitenlandse werkgevers of zelfstandigen uit de EU, EER of Zwitserland. Als zij tijdelijk een dienst of opdracht uitvoeren in Nederland moeten zij

Lees verder

Hoeveel lage-inkomensvoordeel, LIV, in 2023?

31 januari 2023

Lage-inkomensvoordeel Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers met werknemers in dienst die tussen de 100 en 125% van het minimumloon verdienen. Alle voorwaarden voor het LIV zijn: De werknemer

Lees verder

Nieuwe milieu- en energielijst beschikbaar

30 januari 2023

Milieulijst De milieulijst bestaat uit milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waarvan de overheid de aanschaf wil stimuleren. Omdat deze bedrijfsmiddelen in de regel duurder zijn dan minder milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen ondernemers hierop via

Lees verder

Overzicht steunmaatregelen energie

30 januari 2023

Via deze site kunnen ondernemers onder meer aangeven dat ze blijvend geïnformeerd willen worden over eventuele ontwikkelingen inzake de TEK (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb). Wijzigingen 2023 De site bevat ook

Lees verder

Meer subsidie emissieloze vrachtautos en bouwmachines

27 januari 2023

AanZet, SSEB, SEBA Via de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks (AanZET), Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB) en de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) kunnen ondernemers subsidie krijgen voor de aanschaf van emissieloze

Lees verder

Korting bij betaling voorlopige aanslag inkomstenbelasting ineens

26 januari 2023

Betalingskorting Als u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 in één keer betaalt voor de uiterste betaaldatum van de eerste termijn, dan mag u een betalingskorting op het te betalen bedrag

Lees verder