BOR verloren bij faillissement?

21 mei 2024

Bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant kwam de vraag aan de orde of door teruggeven van aandelen bij een faillissement schenkbelasting kan worden voorkomen met een beroep op dwaling. In deze casus

Lees verder

Moet u vóór 1 juli in actie komen bij grensoverschrijdend telewerken?

21 mei 2024

Europese aanwijsregels Waar een werknemer sociaal verzekerd is, wordt bepaald door Europese aanwijsregels. Voor de sociale verzekeringen geldt als hoofdregel dat een werknemer sociaal verzekerd is in het land waar

Lees verder

Fiscale maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord

17 mei 2024

In dit artikel is per thema een overzicht opgenomen van genoemde fiscale maatregelen. Let op! Houd er rekening mee dat de maatregelen nog niet vaststaan. Deze moeten namelijk eerst nog

Lees verder

Nmbrs

16 mei 2024

Wist je dat het in Nmbrs ook mogelijk is om documenten van het bedrijf te koppelen? Je kunt per type document bepalen voor wie het inzichtelijk is. Iedereen die een

Lees verder

Controleer uw definitieve aanslag IB 2023 op box 3

16 mei 2024

Controle definitieve aanslag Diende u al uw aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 in? Dan bestaat de kans dat u binnenkort al een definitieve aanslag IB 2023 van de Belastingdienst ontvangt. Het

Lees verder

Wijziging inning fijnstoftoeslag motorrijtuigenbelasting

15 mei 2024

Fijnstoftoeslag De fijnstoftoeslag bestaat sinds 2020 als onderdeel van de mrb voor personen- en bestelauto’s op diesel. De fijnstoftoeslag geldt voor de voertuigen die voor de meeste vervuiling zorgen vanwege

Lees verder

Handboek Loonheffingen 2024 weer beschikbaar

14 mei 2024

Wijzigingen en verduidelijkingen Het Handboek bevat alle wijzigingen in de loonheffingen ten opzichte van vorig jaar. Wijzigingen worden per hoofdstuk aangegeven. Zo is bijvoorbeeld de vrijstelling voor ov-kaarten verruimd. Ook

Lees verder

Mogelijk extra verhoging kinderopvangtoeslag 2025

14 mei 2024

Middeninkomens De extra verhoging komt volgens de voorstellen van het kabinet met name ten goede aan de middeninkomens. Dit betekent dat huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € 29.40

Lees verder

Fiscale gevolgen terugbetaling niet-aftrekbare lijfrentepremie

13 mei 2024

Lijfrentepremies Lijfrentepremies zijn onder strikte voorwaarden aftrekbaar. Daarbij gelden per jaar ook maximale bedragen die u in aftrek kunt brengen. Deze maximale bedragen zijn afhankelijk van de hoogte van uw

Lees verder