Minder snel schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

18 juli 2024

Spanning en frustratie De schadevergoeding is bedoeld als compensatie voor de lange wachttijd en de daarmee samenhangende spanning en frustratie. In het verleden heeft de Hoge Raad de regels rondom

Lees verder

Laag btw-tarief voor verhuren kajuitzeiljacht

18 juli 2024

Inclusief faciliteiten In een zaak die voorlag bij de Hoge Raad werden via een all-in abonnement kajuitzeiljachten verhuurd, inclusief bijkomende faciliteiten. De huurders konden derhalve ook gebruikmaken van de jachthaven

Lees verder

Aanvraag voorzieningen UWV binnenkort online in werkgeversportaal

17 juli 2024

Voorzieningen UWV Wanneer u als werkgever een werknemer met een ziekte of handicap in dienst heeft, komt u in aanmerking voor een aantal voorzieningen die u óf de werknemer ondersteunen

Lees verder

Rapportageverplichting inzake duurzaamheid voor grote ondernemingen

16 juli 2024

Geleidelijke invoering De verplichte jaarlijkse rapportering zal in etappes worden ingevoerd. Grote beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars met meer dan 500 medewerkers zullen als eerste aan de verplichting moeten voldoen

Lees verder

Advieswijzer De CSRD, wat kan ik ermee?

16 juli 2024

Europa streeft naar een energieneutrale, duurzame economie in 2050 om de wereld leefbaar te houden voor volgende generaties. Daarvoor zijn allerlei maatregelen in werking gesteld, waaronder de nieuwe EU-wet, de

Lees verder

Controleer de definitieve berekening Wtl 2023

15 juli 2024

LIV 2023 U kan voor het jaar 2023 recht hebben op lage-inkomensvoordeel (LIV) voor een bedrag van € 0,49 per werknemer per verloond uur met een maximum van € 96

Lees verder

Is door werkgever betaalde lijfrente aftrekbaar?

15 juli 2024

Betaling uit nettoloon Heeft uw werknemer zelf een lijfrente afgesloten en spreekt u met hem/haar af dat u deze de premie betaalt? Als u de betaling van de lijfrentepremie inhoudt

Lees verder

Is door werkgever te betalen immateriële schadevergoeding belast loon?

12 juli 2024

Re-integratieplicht werkgever In een zaak bij de rechtbank in Den Haag ging het om een werknemer die voor 80% arbeidsongeschikt was geraakt en als gevolg hiervan zijn dienstbetrekking verloor. De

Lees verder

Hebben schenkingen ‘vrij van recht’ invloed op box 3?

10 juli 2024

Geen belastingschuld van schenker De aanslag schenkbelasting wordt altijd opgelegd aan de ontvanger van de schenking. Dit is ook het geval als u als schenker de schenkbelasting voor uw rekening

Lees verder