Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van het netwerk van De Kok accountants en adviseurs dan kan / kunnen deze zich schriftelijk wenden tot de compliance officer of tot het dagelijks bestuur van De Kok Accountants en Adviseurs B.V..

Klacht kenbaar maken

U kunt uw klacht kenbaar maken door middel van:

 • Het sturen van een brief aan:
  De Kok Accountants en Adviseurs B.V.
  t.a.v. de klachtencommissie
  Bornsestraat 96
  7607 KT ALMELO
 • Het sturen van een e-mail naar:
  klachten@dekok.nl

Wij verzoeken u in alle gevallen duidelijk uw naam, uw adres, de naam van de vestiging en/of de medewerker waarop de klacht betrekking heeft, de dagtekening en de aard van de klacht aan te geven.

We gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.