Alle winst schijn-VOF belast bij inbrenger van onderneming

23 juni 2022

Heeft een IB-ondernemer zijn bedrijf ingebracht in een VOF, maar is geen sprake van een samenwerkingsverband in materiële zin? Dan is het resultaat uit die VOF volgens Hof Den Bosch

Lees verder

Internetconsultatie betalingsregeling op last rechter

23 juni 2022

Op dit moment kan door een schuldenaar alleen een betalingsregeling worden afgesproken als de schuldeiser daarmee instemt. Ter consultatie ligt nu een wetsvoorstel voor waardoor de rechter, ook tegen de

Lees verder

Leeftijdsgrens startersvrijstelling OVB geen discriminatie

22 juni 2022

Dat alleen volwassenen tot 35 jaar de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting mogen toepassen, is volgens Rechtbank Gelderland geen vorm van verboden discriminatie. Op grond van de zogeheten startersvrijstelling heeft een

Lees verder

Opnieuw hogere loonafspraken

22 juni 2022

De in mei afgesproken loonsverhogingen zijn met een gemiddelde van 3,6% op nieuw hoger dan in de maand april. Door dit hoge gemiddelde is het gemiddelde van alle in 202

Lees verder

A-G: Deliveroo-bezorgers zijn werknemers

21 juni 2022

A-G De Bock is van oordeel dat voor het beoordelen van het gezagscriterium voor een dienstbetrekking belangrijk is dat de werkzaamheden door de opdrachtnemer organisatorisch in de onderneming van de

Lees verder

Verlenging afspraak over sociale zekerheid grenswerkers

21 juni 2022

Er is een ambtelijke overeenkomst over een tussenoplossing voor grenswerkers. Grenswerkers behouden in ieder geval het komende halfjaar de mogelijkheid om thuis te werken zonder een verschuiving van sociale zekerheid

Lees verder

Gedeeltelijk staken betekent niet volledige heretikettering

20 juni 2022

Dat een onderneming gedeeltelijk is gestaakt, betekent volgens Hof Arnhem-Leeuwarden nog niet alle de bedrijfsmiddelen die tot de onderneming behoren overgaan naar het privévermogen. Een echtpaar drijft via een stille

Lees verder

Terugkomen op berekening aftrekbeperking is mogelijk

16 juni 2022

Bepaalde algemene kosten zijn beperkt aftrekbaar van de fiscale winst. De IB-ondernemer kan kiezen tussen twee manieren om de aftrekbeperking te berekenen. Zolang de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat, kan

Lees verder

Wet DBA en uitwerking van het arbeidsmarktpakket

16 juni 2022

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer voor de zomer een hoofdlijnenbrief over de uitwerking van het arbeidsmarktpakket. Ook volgt een brief met een reactie op het rapport Focus

Lees verder