Gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten

12 januari 2022

De Belastingdienst heeft een Handreiking gepubliceerd over de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten 2022. Vanaf 1 januari 2022 mag de werkgever de werknemer een onbelaste vergoeding van € 2 per thuisgewerkte

Lees verder

Arrest Hoge Raad nog niet verwerkt in VA IB 2022

12 januari 2022

De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat de box 3-heffing in 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. De Belastingdienst laat via

Lees verder

Gerichte vrijstelling arbovoorzieningen verduidelijkt

11 januari 2022

Financiën heeft eind 2021 in een regeling diverse wijzigingen in uitvoeringsregelingen bekend gemaakt. In de Uitvoeringsregeling loonbelasting is met ingang van 1 januari 2022 de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Lees verder

Juridische kwalificatie ondernemer leidt tot startersaftrek

11 januari 2022

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een fiscale ondernemer die in de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was, in aanmerking komt voor startersaftrek. Dat is een juridische kwalificatie. De manier waarop

Lees verder

Nieuw besluit Fiscale tegemoetkomingen coronacrisis

10 januari 2022

Dit besluit betreft een actualisatie van het besluit van 24 september 2021. In dit besluit is een nieuwe aanvullende regeling voor uitstel van betaling van belastingen opgenomen. Ook is

Lees verder

Cao-lonen in 2021 minder gestegen dan in 2020

06 januari 2022

De cao-lonen zijn in 2021 gestegen met 2,1 procent. In 2020 was de stijging 2,9 procent. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In de eerste helft

Lees verder

Uitdeling voor dga wegens bevoordeling kinderen door bv

06 januari 2022

In beginsel geldt dat een door een deskundige gemaakt taxatierapport kan dienen voor het vaststellen van een zakelijke verkoopprijs. Staan in het rapport onjuiste uitgangspunten? En zijn de bv

Lees verder

HR: geen vermogensmix maar werkelijk rendement

05 januari 2022

De belastingrechter moet over de jaren 2017 en 2018 rechtsherstel bieden door het werkelijk rendement van box 3 in de heffing te betrekken. Dit blijkt uit het arrest van

Lees verder

Tussenstand subsidiepot elektrische auto’s

05 januari 2022

Vanaf maandag 3 januari 2022 is het weer mogelijk om subsidie voor elektrische auto’s aan te vragen. Na twee dagen zijn er voor meer dan 6300 gebruikte en nieuwe

Lees verder