Stand van zaken UBO-registers

13 mei 2024

UBO-register Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de

Lees verder

Leeftijd bij vrijstelling overdrachtsbelasting geen discriminatie

08 mei 2024

Vrijstelling overdrachtsbelasting Bij aankoop van een pand is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Wel bestaat er een vrijstelling voor personen tussen 18 en 35 jaar die deze vrijstelling nog niet eerder

Lees verder

Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?

07 mei 2024

Cafetariaregeling Met een zogenaamde cafetariaregeling kunt u vastleggen dat werknemers brutoloon ruilen voor een vergoeding voor bepaalde in die regeling vastgelegde doelen. Als voor zo’n doel een gerichte vrijstelling voor

Lees verder

Gebitsbeschermers sporters vrijgesteld van btw?

06 mei 2024

Medische vrijstelling? De Belastingdienst is nagegaan of een gebitsbeschermer valt onder de categorie medische vrijstellingen en komt tot de conclusie dat dit niet het geval is. Het moet dan namelijk

Lees verder

Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

06 mei 2024

Wanneer teruggaaf btw? Als uw debiteur uw factuur niet betaalt, kunt u de in rekening gebrachte btw terugvragen die u eerder afdroeg aan de Belastingdienst. Dat kunt u doen als

Lees verder

Hogere boete zware auto terecht?

03 mei 2024

Gewicht mede bepalend Hoeveel motorrijtuigenbelasting, mrb, u moet betalen, is onder andere afhankelijk van het gewicht van uw auto. Hoe zwaarder de auto, hoe hoger de verschuldigde belasting. Schorsing Als

Lees verder

Voorstelling in open lucht niet te vergelijken met bioscoop

03 mei 2024

Animatiebeelden In de betreffende zaak handelde het om animatiebeelden en andere beelden die in combinatie met lichteffecten in de buitenlucht werden geprojecteerd op vooral bomen en gebouwen. Publiek kon de

Lees verder

Meer subsidiemogelijkheden duurzame energieopwekking voor VvE’s

02 mei 2024

SCE verruimd De verruiming van de SCE betekent dat voortaan ook voor installaties die meer zonne-energie opwekken de SCE kan worden aangevraagd en tevens voor projecten met meer windmolens. Voor

Lees verder

In meerdere landen woonachtig, wat is dan uw fiscale woonplaats?

01 mei 2024

Duitsland of Nederland? In een zaak was een Nederlander in het bezit van een woning in Nederland. Halverwege januari 2015 liet de man zich uitschrijven als inwoner van Nederland om

Lees verder