Na overname auto overleden partner geen dubbele bijtelling

15 september 2021

Twee werknemers van hetzelfde bedrijf zijn met elkaar gehuwd en beiden hebben een auto van de zaak. Nadat een van de werknemers is overleden, neemt de echtgenoot zijn auto

Lees verder

Chauffeurs hebben arbeidsovereenkomst met Uber

14 september 2021

Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat chauffeurs die zich in persoon met Uber hebben verbonden en die via de Uber-app passgier vervoeren onder de CAO Taxivervoer vallen. De overeenkomst van

Lees verder

Alle verzwegen voorraad als winst bestempelen is onredelijk

14 september 2021

Ook als sprake is van omkering van de bewijslast, moet de Belastingdienst een redelijke schatting van de winst maken. Daarbij kan een winstcorrectie op basis van de hele niet-verantwoorde

Lees verder

Lijfrentepremiebetaling kan via werkgever lopen

13 september 2021

De omstandigheid dat het betalen van een premie via de werkgever loopt, sluit niet uit dat sprake is van een lijfrente voor de toepassing van belastingverdragen. Een stichting voert

Lees verder

Onderzoek AWVN naar vaccinatiestatus

09 september 2021

Uit een ledenonderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat een meerderheid van de werkgevers het onwenselijk vindt dat ze de vaccinatiestatus van medewerkers niet mogen opvragen. Ze willen dat het

Lees verder

Zieke dga krijgt toch nog gebruikelijk loon

09 september 2021

Volgens Rechtbank Gelderland is het feit dat de dga van een bv een deel van het jaar ziek is op zich geen reden om zijn (fiscaal) loon direct te

Lees verder

Termijn indienen derdenverklaring NOW verlengd

08 september 2021

De termijn voor het indienen van de derdenverklaring bij de vaststellingsaanvraag NOW is met veertien weken verlengd. Daarbij is wel van belang dat de vaststelling van NOW-1 uiterlijk 3

Lees verder

Verlies niet navorderen zonder verliesherzieningsbeschikking

08 september 2021

De inspecteur die een natuurlijk persoon een navorderingsaanslag wil opleggen vanwege een ten onrechte verrekend verlies moet eerst een herzieningsbeschikking opstellen. Doet hij dat niet, dan zal de belastingrechter

Lees verder

Een gezonde lunch is geen arbovoorziening

07 september 2021

Er zijn belastingmaatregelen die werkgevers ondersteunen als zij hun personeel gezond willen laten eten. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door staatssecretaris Vijlbrief naar aanleiding van het bericht

Lees verder