HR: aftrek periodieke gift onafhankelijk van sterfterisico

10 oktober 2022

Periodieke giften zijn giften in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering, die uiterlijk bij overlijden van de schenker eindigen en die worden gedaan aan een ANBI of

Lees verder

Vergoeding voor afgelaste evenementen met SEG22

06 oktober 2022

Organisatoren van evenementen die eerder dit jaar niet doorgingen vanwege een evenementenverbod door de coronamaatregelen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming: de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22) is open

Lees verder

Hoge Raad verduidelijkt begrip verletkosten

06 oktober 2022

Moet een zelfstandig beroepsbeoefenaar in persoon een rechtszaak bijwonen? Dan heeft hij bij succesvol procederen recht op vergoeding van verletkosten. De Hoge Raad heeft bepaald dat een ondernemer niet alleen

Lees verder

Tegemoetkoming voor energie-intensieve MKB’ers

05 oktober 2022

Het kabinet gaat energie-intensieve MKB’ers helpen met een Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) schrijven de ministers Adriaansens en Jetten in een brief aan de Tweede Kamer. Naast een tijdelijk prijsplafond voor kleinverbruikers

Lees verder

Nota van wijziging Belastingplan 2023

05 oktober 2022

De in de aanbiedingsbrief bij het Belastingpakket 2023 aangekondigde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn onder meer de begrenzing van

Lees verder

Betaalpauze coronaschulden met drie maanden verlengd

04 oktober 2022

Staatsecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer in een brief van 8 september 2022 laten weten ondernemers de mogelijkheid te bieden een betaalpauze in te lassen. Op verzoek van de

Lees verder

Zwart geld ontdekt door vergoeding vanwege inbraak safeloket

04 oktober 2022

Ontvangt de huurder van een safeloket van de bank een vergoeding omdat in zijn safeloket is ingebroken? Die vergoeding kan dan de Belastingdienst opmerkzaam maken op de voormalige, wellicht verzwegen

Lees verder

Hoorrecht blijft intact als afspraak maken mislukt

03 oktober 2022

Het recht te worden gehoord is een belangrijk recht van een belastingplichtige. Lukt het een keer niet om een afspraak te maken? Dan mag de inspecteur niet zomaar ervan uitgaan

Lees verder

Winst bv niet structureel laag? Betaal gebruikelijk loon!

29 september 2022

Ook al behaalt een bv tijdelijk lage winsten, dat is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant nog geen reden om de gebruikelijkloonregeling achterwege te laten. De inspecteur corrigeert voor het jaar 2014 het

Lees verder