Fiscus moet schuldregeling studerende schuldenaar accepteren

20 oktober 2020

In twee afzonderlijke zaken hebben twee verschillende rechtbanken een verzoek om een dwangakkoord toegestaan. Zowel de gemeente als de Belastingdienst moest genoegen nemen met het aanbod van de belastingschuldige

Lees verder

CNV wil acute coronacrisis hulpverlening

20 oktober 2020

Om eenzaamheid door thuiswerken en stress op de werkvloer tegen te gaan, pleit het CNV voor het oprichten van een psychisch noodhulpfonds. 29% van de werkenden kampt met steeds

Lees verder

Tegenbewijsregeling box-3 spaarders onderzocht

19 oktober 2020

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Vijlbrief om te onderzoeken of een zogeheten tegenbewijsregeling soelaas biedt voor mensen die spaargeld in box 3 hebben. Het gaat

Lees verder

Btw-vrijgestelde managementdiensten voor artsenmaatschap

15 oktober 2020

Zijn de managementactiviteiten van een maatschap van medisch specialisten bijkomend of alleen kunstmatig te splitsen van de medische diensten? Als de managementdiensten bijkomend zijn, zijn ze vrijgesteld van btw

Lees verder

Inspecteur moest bekend zijn met huwelijksgemeenschap

14 oktober 2020

Als een in gemeenschap van goederen gehuwde dga via een verkoop een voordeel uit terbeschikkingstelling behaalt, krijgt de echtgenoot van de dga fiscaal gezien de helft toegerekend. Geeft de

Lees verder

Verkeerde functie-indeling Schoonmaak-cao gecorrigeerd

14 oktober 2020

Een schoonmaker verricht in een bedrijf in hoofdzaak natte schoonmaakwerkzaamheden en moet daarvoor beschermende kleding dragen. Voor Hof Den Haag is het de vraag of de schoonmaker in de

Lees verder

Ingangsdatum twaalfjaarstermijn bij schenking is EU-proof

13 oktober 2020

De navorderingstermijn bedraagt twaalf jaar als het gaat om een bestanddeel van het belastbar bedrag dat is opgekomen of wordt gehouden in het buitenland. In het geval van een

Lees verder

Definitieve vaststelling subsidie NOW-1 gestart

13 oktober 2020

Bedrijven die een voorschot voor de NOW-1 hebben ontvangen, kunnen sinds 7 oktober 2020 een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Grote bedrijven met veel

Lees verder

SEPP wordt gewijzigd

12 oktober 2020

De subsidieregeling voor elektrische personen auto’s particulieren(SEPP), die sinds 1 juli 2020 kon worden aangevraagd, wordt binnenkort gewijzigd. Particulieren kunnen dan geen beroep meer doen op de subsidiepot van

Lees verder