Wijzigingen in aanvraagformulieren ontslagvergunning

17 augustus 2022

UWV heeft wijzigingen aangebracht in de drie aanvraagformulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De vragen over collectief ontslag zijn naar voren gehaald. Ook krijgen werkgevers niet meer automatisch uitstel voor onderhandelingen.


Het UWV wil het graag zo snel mogelijk weten als een werkgever 20 of meer mensen wil ontslaan. De werkgever moet zich dan vaak houden aan de regels voor collectief ontslag en dit eerst apart melden. Ook moet de medezeggenschap in veel gevallen worden betrokken bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. UWV beoordeelt nu eerder of een werkgever aan deze verplichtingen heeft voldaan. De vragen over collectief ontslag en medezeggenschap zijn daarom verplaatst: van deel C (onderbouwing) naar deel A (gegevens werkgever).
Een andere wijziging is dat werkgevers niet meer automatisch uitstel krijgen om te onderhandelen met werknemers. UWV kijkt eerst of werkgevers in de twee maanden daarvoor ook al uitstel hebben gehad. Is dat het geval, dan is uitstel niet meer mogelijk. Uitstel is ook niet mogelijk als de regels voor collectief ontslag en medezeggenschap niet zijn gevolgd.
Alle drie de formulieren zijn nu beter toegankelijk voor mensen met een handicap. In de structuur, maar ook in de tekst. Bijvoorbeeld: ‘Licht toe’ is vervangen door ‘Licht toe waarom u dit ingevuld heeft’. Dit helpt een werkgever met een visuele handicap die een spraakprogramma gebruikt.

Bron:UWV.nl 04-08-2022

Terug naar overzicht