Wetsvoorstel maatschappelijke bv in 2023

03 augustus 2022

In de beantwoording van Kamervragen laat minister Adriaansens (EZK) weten dat het wetsvoorstel voor de maatschappelijke bv (BVm) eind dit jaar, mogelijk pas begin 2023 in consultatie wordt gegeven. Dit betekent dat het wetsvoorstel niet eerder dan in de loop van 2023 voor behandeling naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd.


Het kabinet wil met de BVm een heldere en eenduidige rechtsstructuur bieden die het voor investeerders en opdrachtgevers makkelijker maakt de door de BVm gedreven onderneming te herkennen als een maatschappelijke onderneming. Voor de investeerders en opdrachtgevers is dit nu vaak een opgave omdat de ondernemingen die claimen een maatschappelijke onderneming te zijn, dit op uiteenlopende wijze hebben geborgd door middel van bijvoorbeeld combinaties van entiteiten, uiteenlopende regelingen in statuten, eventuele contracten met stakeholders en/of door middel van een of meer van de mogelijkheden van certificering.
Uit de Social Enterprise Monitor 2020-2021 blijkt dat maar een klein deel van de maatschappelijke ondernemingen (4%) niet succesvol is in het verkrijgen van de financiering na haar financieringsaanvraag. Dit is relatief laag vergeleken met de constatering uit de meest recente financieringsmonitor dat 23% van het MKB niet succesvol is in het verkrijgen van de financiering. De meeste maatschappelijke ondernemingen maken gebruik van een mix van financieringsvormen (waaronder emissie van aandelen, kredietfinanciering, crowd funding, publieke financiering, social impact bonds). Ook kunnen ze gebruik maken van financieringsinstrumenten als de BMKB-regeling en via Stichting Qredits Microfinanciering. Voor advies bij het vinden van financiering kunnen maatschappelijk ondernemers terecht bij de Kamer van Koophandel.

Bron: Min. EZK 27-07-2022

Terug naar overzicht