Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 ingediend

22 april 2020

Financiën heeft de Fiscale verzamelwet 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De wens is om deze maatregelen per 1 januari 2021 in werking te laten treden.
In het wetsvoorstel zijn de volgende wijzigingen voorgesteld: Contante giften komen niet langer in aftrek. Contante giften zijn weliswaar een belangrijke inkomstenbron voor goede doelen, maar bestaan voornamelijk uit collectes, bijvoorbeeld aan huis of op straat. Mensen die op deze manier bijdragen aan goede doelen, doen dit niet met het oog op gebruikmaking van de giftenaftrek en ontvangen in de regel ook geen kwitantie voor deze giften zodat giftenaftrek ook onder de huidige regeling niet mogelijk is. Daarom voorgaande wordt voorgesteld dat contante giften niet langer voor de giftenaftrek in aanmerking komen. Beperking automatische toekenning van de status van ANBI. Voorgesteld wordt de automatische toekenning van de ANBI-status te beperken. Aanscherping integriteitstoets ANBI’s Er kan uitsluitend sprake zijn van een ANBI indien de instelling het algemeen nut beoogt en met haar werkzaamheden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (voor ten minste 90%) het algemeen nut dient en voldoet aan de overige voorwaarden. De vraag of een instelling het algemeen nut beoogt en dient, wordt beantwoord aan de hand van de feiten en omstandigheden van het betreffende geval. Technische aanpassing van de Successiewet 1956 De operationalisering in het nationale recht van de kennisgeving liquide middelen en de nieuwe Verordening liquide middelen Verduidelijken belastingplicht kansspelen op afstand Kansspelbelasting wordt geheven van degene die gelegenheid geeft tot deelname aan binnenlandse casinospelen en internetkansspelen, de vergunninghouders (voor het exploiteren) van kansspelautomatenspelen en de gerechtigden tot prijzen van andere binnenlandse en buitenlandse kansspelen zoals bijvoorbeeld een loterij. Invoering delegatiegrondslag voor een compensatieregeling Een aantal meer technische maatregelen Bron: Fiscale Verzamelwet 2021, 14-04-2020
Terug naar overzicht