Wetsvoorstel digitale weerbaarheid bedrijven

14 april 2022

Het kabinet wil het Nederlandse bedrijfsleven digitaal weerbaarder maken. De overheid gaat hiervoor specifieke informatie over cyberdreigingen, -kwetsbaarheden en -incidenten delen met individuele bedrijven in Nederland. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven om deze informatie- en adviestaak in te richten.
Volgens minister Adriaansens zijn bedrijven in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor digitale veiligheid. Maar de gevolgen van cyberincidenten kunnen erg groot zijn. Het kan leiden tot lege supermarktschappen of het stilvallen van industriƫle productie. Daarom wil de minister Nederlandse bedrijven actiever en gerichter kunnen informeren en adviseren over actuele digitale dreigingen of incidenten, zodat zij sneller kunnen handelen. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om niet alleen vitale bedrijven (onder andere financiƫle instellingen, energieleveranciers, telecomaanbieders), maar ook het niet-vitale bedrijfsleven gericht te informeren en te adviseren over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten. Een tweede taak is het stimuleren van de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven op het gebied van digitale weerbaarheid. In de praktijk zal het Digital Trust Center (DTC) vanuit het ministerie van EZK dit uitvoeren. Het DTC en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) werken nu al nauw samen om de digitale weerbaarheid te verhogen. Zo is en blijft het NCSC verantwoordelijk voor het delen van dreigings- en incidentinformatie over netwerk- en informatiesystemen met vitale bedrijven en onderdelen van de Rijksoverheid. Het DTC biedt, mede op basis van informatie van het NCSC, het niet-vitale bedrijfsleven (2 miljoen bedrijven) informatie en adviezen over cybersecurity en stimuleert onderlinge samenwerking. Deze stap van het kabinet past in een bredere en actieve inzet van de Rijksoverheid om het bedrijfsleven digitaal weerbaarder te maken. Het DTC is afgelopen jaar in aanloop naar deze wetgeving al begonnen met het publiceren van bij de overheid bekende informatie over ernstige digitale dreigingen. Daarnaast is er een pilot om gericht dreigingsinformatie te kunnen uitwisselen met 57 bedrijven die zich vooraf hiervoor hebben aangemeld. Zij delen relevante informatie over hun netwerk- en informatiesystemen met het DTC. Deze wordt vervolgens doorlopend vergeleken met de bij het DTC bekende dreigingsinformatie. Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Bron: Min. EZK 08-04-2022
Terug naar overzicht