Werkgevers maken zich op voor herstart

07 mei 2020

95 procent van de werkgevers heeft maatregelen getroffen om volgens de nieuwe overheidsvoorschriften van de ‘1,5-metersamenleving’ te kunnen werken of is bezig zulke maatregelen te treffen. Dat concludeert AWVN op basis van de tweede AWVN-ledenenquête over de effecten van de coronacrisis.
Top 5 maatregelen die genomen zijn: • 1,5 meter protocol bij 61% van de bedrijven. • Moreel appel opnemen vakantiedagen bij 58% van de bedrijven. • Stopzetten inhuur flex en zzp bij 48% van de bedrijven. • Aanpassing roosters bij 44% van de bedrijven. • Vacaturestop bij 44% van de bedrijven. Top 5 van nog niet genomen maatregelen: • Sociaal Plan in werking bij 97,18% van de bedrijven. • Individueel ontslag bij 94,37% van de bedrijven. • Collectief ontslag bij 94,37% van de bedrijven. • Vakantiedagen inleveren bij 92,96% van de bedrijven. • Sluiting van vestiging of bedrijf bij 90,14% van de bedrijven. Bron: awvn.nl, 29-04-2020
Terug naar overzicht