Weinig nieuwe cao’s

21 oktober 2020

Er worden nog steeds weinig nieuwe cao’s afgesloten. Dit komt door onzekerheid over een tweede coronagolf en een mogelijke nieuwe lockdown meldt AWVN.
Op dit moment heeft een recordaantal van 246 cao’s de einddatum bereikt zonder dat er een nieuwe cao is afgesloten. AWVN stelt wel vast dat in veel bedrijven en bedrijfstakken de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden zijn hervat. De gemiddelde loonafspraak bedroeg in de 12 september-akkoorden 2,03%. Het aantal van 12 cao-akkoorden is historisch laag en de loonstijging is een stuk lager dan de 3,0% die vóór de coronacrisis nog werd afgesproken. Tot dusver werden dit jaar 109 cao’s gesloten, waarvan de meesten vóór de crisis uitbrak. In een normaal jaar worden tot en met september meer dan 230 cao’s afgesloten, ruim twee keer zoveel als nu. Bron: AWVN.nl, 14-10-2020
Terug naar overzicht