Websites met voorgestelde wijzigingen pensioenstelsel

30 augustus 2022

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de website Onsnieuwepensioen.nl gelanceerd waarop Nederlanders informatie kunnen vinden over de wijzigingen die in het pensioenstelsel worden aangebracht. De wijzigingen gaan naar verwachting per 1 januari 2023 in.


Op de website www.onsnieuwepensioen.nl is informatie op hoofdlijnen te vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor het pensioen. De Tweede en Eerste Kamer moeten het Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen nog aannemen. Naar verwachting zullen de nieuwe regels per 1 januari 2023 gaan gelden. Op de nieuwe website wordt op een eenvoudige manier uitgelegd wat pensioen is, de reden waarom het pensioenstelsel wijzigt, wat er verandert en wat niet verandert. Ieder hoofdonderwerp bevat een korte algemene uitleg, een animatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Ook kunnen bezoekers van de website zien wat ze nu zelf al kunnen doen om te zorgen voor inkomen voor later.
Ook is er een website voor werkgevers en werknemers en pensioenuitvoerders gelanceerd: www.werkenaanonspensioen.nl. Deze website bevat diverse communicatiemiddelen, zoals een toolkit. Deze toolkit voorziet in informatie over de definitie van pensioen, de aanleiding voor de nieuwe pensioenregels, wat verandert en wat hetzelfde blijft. Per onderwerp zijn verschillende middelen beschikbaar om medewerkers te informeren. Denk daarbij aan factsheets, animaties, artikelen en infographics.
De websites en middelen zijn ontwikkeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en de stichting Lezen en Schrijven. De bedoeling is dat mensen in duidelijke en begrijpelijke woorden informatie kunnen vinden over de wijzigingen van het pensioenstelsel.

Bron: Min. SZW 25-08-2022

Terug naar overzicht