WBSO wordt in 2022 flexibeler bij aanvragen en verrekenen

23 september 2021

Op Prinsjesdag zijn een aantal wijzigingen in de WBSO-wetgeving aangekondigd. Vanaf 2022 wordt het aanvragen van de WBSO flexibeler en eenvoudiger en kunnen bedrijven het WBSO-voordeel sneller verrekenen. Het gaat om de volgende wijzigingen:
Het aanvraagproces wordt flexibeler en eenvoudiger: vanaf 2022 wordt het mogelijk dat bedrijven ook een S&O-verklaring kunnen aanvragen die betrekking heeft op een periode die al (deels) betrokken is in een eerdere S&O-verklaring. Door de overlappende S&O-aanvragen kunnen bedrijven direct een aanvraag doen met de eerste dag van de eerstvolgende maand als startmaand als ze een idee hebben voor een nieuw S&O-project. De manier van verrekenen verandert, waardoor bedrijven het WBSO-voordeel sneller kunnen verrekenen met minder administratieve lasten. De voorgestelde wijziging in de verrekensystematiek houdt in dat bedrijven voortaan na afgifte van de S&O-verklaring zelf kunnen bepalen in welk tijdvak zij hun WBSO-voordeel wensen te verrekenen. Hierdoor kan het aantal verrekenmomenten en daarmee samenhangende administratieve lasten omlaag worden gebracht. Het wordt duidelijker dat bedrijven alleen kosten en uitgaven kunnen mededelen waarvoor in 2022 (en later) een S&O-verklaring is afgegeven. Geregeld wordt dat aanvragen altijd betrekking hebben op de rest van het kalenderjaar. Hierdoor wordt het voor bedrijven eenvoudiger de mededeling na afloop van het kalenderjaar te doen. Ook in 2022 zijn er twee schijven met een verschillend voordeelpercentage. Het tarief van de eerste schijf tot € 350.000 aan S&O-(loon)kosten wordt 32% (2021: 40%). Daarna is het tarief 16%. Voor startende bedrijven wordt het percentage 40% (2021: 50%) in de eerste schijf. Voor zzp’ers die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek (2021: € 13.188). Startende zzp’ers ontvangen daarnaast extra aftrek (2021: € 6.598). De exacte bedragen voor zelfstandigen vor 2022 worden eind 2021 bekend gemaakt. In verband met de coronacrisis verhoogde het kabinet in 2021 de voordeelpercentages van de WBSO om het speur- en ontwikkelingswerk (S&O) op peil te houden. Uit onderzoek blijkt dat de coronacrisis weinig invloed lijkt te hebben op de hoeveelheid S&O die bedrijven uitvoeren. Daarom worden deze crisismaatregelen niet verlengd. Het beschikbare WBSO-budget voor 2022 bedraagt € 1.336 miljoen. Bron: RVO.nl en Min EZK 21-09-2021
Terug naar overzicht