Waadi

13 augustus 2021

Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) gewijzigd.
Als bijvoorbeeld een B.V. tegen vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid, moet de uitlenende B.V. als uitlener geregistreerd staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.


Een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat in het handelsregister, krijgt een boete. De inleners die zaken doen met een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat, krijgen ook een boete.
Bij overtreden van de Waadi wordt een boetestaffel gehanteerd:
• 1 tot 10 arbeidskrachten: € 8.000
• 10 tot 30 arbeidskrachten: € 16.000
• 30 of meer arbeidskrachten: € 32.000
Deze staffel geldt zowel voor de onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, als voor de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.
Bij een tweede overtreding (recidive) verdubbelen deze bedragen, bij een derde keer worden de bedragen drie keer zo hoog.
Geen Waadi-registratie hoeft plaats te vinden als sprake is van:

• het ten behoeve van een geleverde zaak of tot stand gebracht werk ter beschikking stellen van arbeidskrachten;
• het bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van arbeidskrachten, die bij degene, die hen ter beschikking stelt, ten behoeve van arbeid in diens onderneming in dienst zijn;
• het ter beschikking stellen van arbeidskrachten voor het verrichten van arbeid in een onderneming, die door dezelfde ondernemer in stand wordt gehouden als die de arbeidskrachten ter beschikking stelt, of waarbij degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt en de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt in een groep zijn verbonden als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander als bedoeld in artikel 24a van dit boek (intra-concern uitlenen).
De laatste uitzondering is bijvoorbeeld van belang bij uitlening door een ph aan een werkmaatschappij.


Vragen over de Waadi? Bel of mail gerust met fiscaal jurist Daniël Raamsman of Lorenz Wiggers via 088 - 44 88 000 of d.raamsman@dekok.nl / l.wiggers@dekok.nl

Terug naar overzicht