Verzoek vóór 16 december om verrekening loonheffing met btw

06 december 2022

Verrekening loonheffingen met teruggaaf btw

Rekenmachine

Een verzoek om verrekening van loonheffingen met teruggaaf btw is mogelijk als het aangiftetijdvak van de aangifte loonheffingen eindigt in dezelfde maand als het aangiftetijdvak van de aangifte btw. Zo kan bijvoorbeeld de aangifte loonheffingen september verrekend worden met een teruggaaf btw over de maand september of het 3e kwartaal.

Voorwaarden verrekening

Om in aanmerking te komen voor verrekening van de loonheffingen met de teruggaaf btw moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u doet uw aangifte loonheffingen op tijd, en
  • u heeft geen andere openstaande belastingschulden.

Termijn indiening verzoek

U moet het verzoek om verrekening uiterlijk op de uiterste aangiftedatum van uw aangifte loonheffingen doen. Voor verrekening van een btw-teruggave over november 2022 met de aangifte loonheffingen november 2022 of de 12e vierwekenperiode verzoekt de Belastingdienst u dit verzoek echter vóór 16 december te doen. De Belastingdienst kan het verzoek dan namelijk sneller verwerken.

Let op! Als u een verzoek tot verrekening indient, krijgt u uitstel van betaling voor de aangifte loonheffingen tot het moment van verrekening. Is de teruggaaf btw lager dan de aangifte loonheffingen, betaal dan het verschil wel op tijd. Voor dit verschil krijgt u namelijk geen uitstel van betaling.

Formulier

Dien u uw verzoek om verrekening in met het Formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw. Als u dit formulier gebruikt kan de Belastingdienst uw verzoek namelijk veel sneller afhandelen dan wanneer u een verzoek per brief indient.

Terug naar overzicht