Verzoek om herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 nu mogelijk

24 juni 2021

Met ingang van TVL Q4 2020 bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 of een ondernemer tot de doelgroep van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hoort. Als een werkelijke hoofdactiviteit niet overeen komt met de hoofdactiviteit die is ingeschreven in het Handelsregister van KVK, kan dat gevolgen hebben voor de TVL-subsidie. Aanvragers van Q4 2020 kunnen vanaf 24 juni tot en met 5 augustus 2021 een zogeheten herzieningsverzoek SBI-code doen.
Met een herzieningsverzoek laten ondernemers hun hoofdactiviteit (of: gewenste SBI-code) opnieuw toetsen. Dit kan alleen voor aanvragers van TVL Q4 2020. Daarvoor moeten de ondernemers kunnen bewijzen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het Handelsregister op 15 maart 2020 niet de hoofdactiviteit was. Voorwaarde is wel dat de te toetsen hoofdactiviteit al sinds 15 maart 2020 op de inschrijving van KVK staat. Als nevenactiviteit of als de activiteit die is beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving en waaraan eerder nog geen SBI-code was gekoppeld. Voor een herzieningsverzoek is de volgende informatie nodig: een toelichting waarom een andere SBI-code beter past bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving zoals die op 15 maart 2020 was geregistreerd bij KVK; informatie over de omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van de omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of een grootboek zijn. Als er al een bezwaarprocedure tegen de beslissing TVL Q4 2020 loopt of eerder liep is het niet mogelijk een herzieningsverzoek in te dienen. De verwerking van een herzieningsverzoek duurt 8 weken. Deze termijn kan met 1x 8 weken worden verlengd. Op de site van RVO staat meer informatie over de hoofdactiviteit op 15 maart 2020. Bron: RVO 24-06-2021
Terug naar overzicht