Verwachte loonstijging 2022: 3%

24 februari 2022

AWVN verwacht dat de cao-lonen dit jaar met circa 3% stijgen, mogelijk meer. Daarbovenop krijgen veel werknemers een incidentele loonsverhoging. Daarmee komt de totale loonstijging in 2022 uit op de door het Centraal Planbureau verwachte inflatie van ruim 3%.
AWVN baseert zich op alle cao’s waarvan de contractloonstijging voor het jaar 2022 vastligt. Dit is het geval voor 2 miljoen van de in totaal 5,5 miljoen cao-werknemers. Het gaat daarbij om cao’s die pas in 2023 of 2024 aflopen en die in januari 2022, in het jaar 2021 of eerder zijn afgesloten. Uit recente informatie van CBS en ABNAMRO blijkt daarnaast dat veel werkenden tussentijds zichzelf verbeteren door promotie of een andere baan. Deze incidentele stijgingen komen niet tot uitdrukking in de contractloonstijgingen. In januari 2022 werden 21 nieuwe cao’s afgesloten met een gemiddelde loonafspraak van 2,5%. Het maandcijfer is daarmee iets lager dan dat van december. Desondanks voorziet AWVN dat de opwaartse trend in de loonafspraken zich zal voortzetten. Dat past in een normaal patroon waarin loonafspraken met een vertraging de ontwikkeling van de economie volgen. Naar verwachting zal de gemiddelde afspraak de komende maanden nog verder stijgen. Daarnaast ziet AWVN dat veel werkgevers incidentele loonsverhogingen toekennen aan (groepen) werknemers. Omdat in 2021 veel cao’s zijn afgesloten, kunnen onderhandelaars van vakbonden en werkgevers het blijkbaar eens worden ondanks verschillende opvattingen over de gewenste loonontwikkeling. Gezien de grote variatie aan afspraken kijken de onderhandelaars goed naar de bedrijfseconomische situatie van de onderneming of de bedrijfstak waarvoor zij onderhandelen. Loonafspraken liepen daardoor afgelopen jaar uiteen van 0 tot boven de 4%. Tegenover hoge afspraken in industrie en groothandel, staan zeer lage afspraken in sectoren die hard zijn geraakt door de lockdown, zoals de horeca en de cultuursector. Kerncijfers Loonafspraken januari gemiddeld 2,5% Loonafspraken 2022 gemiddeld 2,5% Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,1% Aantal nieuwe cao-akkoorden in januari 2022 :21 Aantal aflopende cao’s in 2022: 373 voor 2,7 miljoen werknemers Aantal vernieuwde cao’s die in 2022 ingaan: 55 voor 900.000 werknemers Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2022): 318 voor 1,8 miljoen werknemers Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2021: 91 cao’s voor 650.000 werknemers Bron: AWVN.nl 16-02-2022
Terug naar overzicht