Veel kleine ondernemers hebben meer schulden dan vóór corona

25 mei 2022

Veel kleine ondernemers hebben meer schulden dan vóór corona Uit de Conjunctuurenquête Nederland blijkt dat bijna één op de vijf ondernemers (met meer dan vijf werknemers) aangeeft meer schulden te hebben dan voor de coronacrisis. Met name bedrijven in de horeca (50,6%) en in de cultuur-, sport- en recreatiesector (41,7%) geven aan dat de schuldenlast hoger is dan voor de crisis. Vooral kleinere mkb-bedrijven zitten met meer schulden.
Relatief veel kleinere bedrijven (6,0% van de bedrijven met vijf tot 20 werknemers en 4,9% van de bedrijven met 20 tot 50 werknemers) geven aan dat de gestegen schuldenlast problematisch is voor het bedrijf. Op regionaal niveau zijn het vooral ondernemers in Limburg (7,3%) en Drenthe (7,5%) die aangeven het zwaar te hebben. Eén op de vijf ondernemers verwacht meer dan een jaar nodig te hebben om de schuldenlast te verminderen naar een gewenste omvang. Dat geldt voor relatief veel bedrijven uit de horeca (44,6%), cultuur, sport en recreatie (41,6%), landbouw, bosbouw en visserij (32,7%) en de overige dienstverlening (26,1%). Van alle kleine bedrijven met 5 tot 20 werknemers verwacht 21,7% dat zij één tot vijf jaar nodig heeft en 5,4% denkt zelfs aan meer dan vijf jaar. Er is ook een aantal ondernemers (1,2 %) dat aangeeft dat ze de schuldenlast wel willen verminderen, maar dat dat niet mogelijk is. Een klein deel van de ondervraagde bedrijven (0,2%) geeft aan dat door de schuldenlast het bedrijf wordt beëindigd. Ook hier gaat het vooral om horeca, landbouw, bosbouw, visserij en de verhuur en handel in onroerend goed. De prijsstijgingen van materialen en energie werken ook niet mee. Bijna de helft van alle ondernemers (46,5%) maakt zich hier het meest zorgen om en verwacht dat dit het komende jaar de commerciële ontwikkeling van het bedrijf in de weg staat. Ook de internationale politieke spanningen en economische sancties worden door bijna één op de vijf ondernemers genoemd als het meest zorgelijk voor de commerciële ontwikkeling. Eén op de tien ondernemers maakt zich het meest zorgen over een mogelijke nieuwe uitbraak van het coronavirus of bijvoorbeeld de vogelgriep. Slechts 1,4% van de ondernemers maakt zich nu in eerste plaats druk om cybercriminaliteit. Het is niet zo dat cybercriminaliteit geen zorg is, er zijn andere ingrijpende ontwikkelingen die nu meer aandacht vragen. De Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking tussen KVK, het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. De enquête wordt gehouden onder alle bedrijven in Nederland met vijf of meer werkzame personen in het niet-financiële bedrijfsleven. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin april 2022 verzameld. Bron: KvK 23-05-2022
Terug naar overzicht