Vanaf 2022 afscherming woonadressen in Handelsregister

05 oktober 2021

Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel het woonadres van ondernemers en bestuurders af in het Handelsregister. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat past daartoe het Handelsregisterbesluit 2008 aan.
De afgeschermde woonadressen zijn vanaf 2022 alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders. De adressen die opgenomen zijn als vestigingsadres blijven nog wel opvraagbaar. Het Handelsregisterbesluit 2008 wordt gewijzigd om misbruik van de adresgegevens uit het Handelsregister moeilijker te maken, bijvoorbeeld voor ongevraagde marketing, intimidatie en bedreiging. Dit voorstel is de eerste van twee stappen om dit ongewenste gebruik van adresgegevens tegen te gaan. De tweede stap is onderdeel van de Datavisie Handelsregister die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat momenteel ontwikkelt. Veel zelfstandige ondernemers hebben een vestigingsadres dat gelijk is aan hun woonadres. Het vestigingsadres van ondernemingen blijft ook na 1 januari 2022 nog op te vragen. In de Datavisie Handelsregister wordt in kaart gebracht welke opties er zijn om de privacy ook in deze gevallen beter te beschermen. In november komt het kabinet met een aantal opties om anders om te gaan met ondernemersgegevens uit het Handelsregister, inclusief de bijbehorende voor- en nadelen van elke optie. Die opties worden door middel van een tweede openbare consultatie voorgelegd aan bedrijven, burgers en andere overheden. Daaruit volgt dan de definitieve Datavisie Handelregister. Bron: Min. EZK, 01-10-2021
Terug naar overzicht