Vanaf 1 april 2022 mogen Oekraïners hier werken

30 maart 2022

Op grond van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming mogen Oekraïense vluchtelingen vanaf 1 april 2022 in Nederland werken. In de Richtlijn staan maatregelen die de lidstaten van de Europese Unie (EU) moeten nemen om de vluchtelingen uit Oekraïne de bescherming en mogelijkheden te bieden die zij nu nodig hebben.
In verband met de oorlogssituatie in de Oekraïne hebben de Europese Raad van Ministers en de Europese Commissie besloten dat vluchtelingen uit de Oekraïne die naar EU-landen zijn gereisd tijdelijk moeten worden beschermd. Door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming kunnen gevluchte Oekraïners tot drie jaar in de Europese Unie verblijven, zonder dat zij asiel hoeven aan te vragen. De Richtlijn bepaalt onder meer dat personen die tijdelijke bescherming genieten in staat moeten worden gesteld om: In loondienst of als zelfstandige te werken; Toegang te krijgen tot volwassenenonderwijs, beroepsopleiding en werkervaring; Fatsoenlijk onderkomen te krijgen of middelen om huisvesting te vinden; Sociale bijstand, financiële ondersteuning en medische zorg te krijgen in geval van onvoldoende eigen middelen; Jongeren jonger dan 18 jaar moeten toegang krijgen tot tenminste openbaar onderwijs. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat tijdelijk beschermden deze rechten effectief kunnen uitoefenen. Aan het in loondienst of als zelfstandige laten werken van Oekraïense vluchtelingen mogen de lidstaten hun eigen invulling geven. Nederland heeft op diverse terreinen maatregelen aangekondigd. Wat betreft de toegang tot de arbeidsmarkt is besloten dat Oekraïense vluchtelingen vrij mogen werken in Nederland. Een tewerkstellingsvergunning is niet nodig. Wel moet een werkgever melden dat hij een vluchteling uit Oekraïne in dienst neemt. De bedoeling is deze maatregel per 1 april 2022 in te voeren. Er zijn verschillende manieren om Oekraïense vluchtelingen te werven. Voor hulp bij werving kan men contact opnemen met het werkgeversservicepunt van de gemeente. Heeft men meerdere vestigingen? Dan is er ook het LandelijkWerkgeversServicepoint, waar men een contactlijst vindt met branchegerichte adviseurs. Men kan vluchtelingen uit Oekraïne steunen door hen werk te bieden via Vluchtelingenwerk, of buitenlandse werknemers werven via uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in de bemiddeling van Oost-Europese werknemers. AWVN adviseert werkgevers attent te zijn op de bijzondere maatregelen voor Oekraïense vluchtelingen en oog te hebben voor de impact die de oorlog in Oekraïne heeft. Het welbevinden van de vluchtelingen moet daarbij voorop staan. Deze maatregelen gelden niet voor alle andere groepen vluchtelingen. Die mogen pas werken als zij een status hebben. Bron: AWVN 18-03-2022 en KvK 24-03-2022
Terug naar overzicht