Update NOW

26 november 2020

Met ingang van 7 oktober jl. is het mogelijk om de definitieve eindafrekening van NOW 1 aan te vragen op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde omzetdaling in de door u gekozen omzetperiode.


Voor sommige ondernemers zal gelden dat ze nog recht hebben op een aanvulling bovenop het uitgekeerde voorschot van tachtig procent van de subsidie. Anderen hebben het wellicht beter gedaan in maart, april en mei dan verwacht en zullen subsidie (deels) gaan terugbetalen. Voor het indienen van de eigen verklaring of de derdenverklaring is de deadline gesteld op 24 maart 2021. Als een accountantsverklaring moet worden ingestuurd, moet de aanvraag voor vaststelling voor 30 juni 2021 worden gedaan. Binnen de Kok Accountants en Adviseurs hebben wij een team van specialisten samengesteld bestaande uit Eddy Schepers en Nanda Weustink-van der Velde om u hierin te ondersteunen. Stuurt u een e-mail naar now@dekok.nl en wij zorgen dat u geholpen wordt. Wij willen u vragen om de controle voor tijdvak NOW 1 tijdig bij ons aan te melden.

De openstelling voor het vaststellingsloket NOW 2 is door de werklast van UWV verschoven naar 15 april 2021.

De impact van de coronacrisis op de economie duurt voort. Het kabinet heeft daarom in augustus het steun- en herstelpakket aangekondigd dat vanaf 1 oktober geldt. Een van de maatregelen is de verlenging van de steunmaatregel NOW met negen maanden. In de systematiek is de derde NOW-regeling grotendeels hetzelfde als NOW 1 (tijdvak van 3 maanden maart, april en mei) en NOW 2 (tijdvak van 4 maanden juni, juli, augustus en september). Om banen te beschermen in deze crisis kunnen ondernemers een deel van de loonkosten vergoed krijgen, afhankelijk van hun omzetverlies.

Wel is er een aantal wijzigingen doorgevoerd om de NOW 3 beter aan te laten sluiten op de huidige economische realiteit. Zo is deze NOW 3, die negen maanden duurt, opgedeeld in drie keer drie maanden die ondernemers afzonderlijk kunnen aanvragen. In deze periode van negen maanden gaat het vergoedingspercentage per tijdvak geleidelijk naar beneden. De NOW 3 biedt per periode in kleine stapjes ruimte voor een dalende loonsom zonder dat dit leidt tot een korting op de subsidie. De referentiemaand voor de loonsomvergelijking voor alle drie de tijdvakken vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 is juni 2020. Daarnaast vervallen eerdere voorwaarden uit NOW 1 en NOW 2 rond bedrijfseconomisch ontslag. Als de loonsom meer daalt dan het vrijgestelde percentage dan krijgt een ondernemer over dat deel geen subsidie. Bedrijfseconomische ontslagen worden daarin meegerekend. Wel komt er in deze subsidieperiode voor NOW 3 een inspanningsplicht voor de werkgever om mensen die hun baan gaan verliezen naar nieuw werk te begeleiden. Het aanvraagloket voor de maanden oktober, november en december voor NOW 3.1 is op 16 november geopend tot en met zondag 13 december aanstaande. De data voor 3.2 en 3.3 volgen later.

Terug naar overzicht