TVL voor startende ondernemers

07 juni 2022

Ondernemers die in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021 zijn gestart met een onderneming kunnen vanaf 7 juni 2022 voor het vierde kwartaal 2021 en het eerste kwartaal 2022 Tegemoetkoming Vaste Lasten voor starters (TVL-startersregeling) aanvragen. De subsidie is tot dinsdag 2 augustus 2022 17:00 uur aan te vragen.


Met de regeling worden ondernemers die volgens de inschrijving in het Handelsregister in de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021 een onderneming zijn gestart, ondersteunt in het betalen van de vaste lasten. De regeling richt zich op MKB-ondernemers die door omzetverlies in liquiditeitsproblemen komen en daardoor niet altijd hun vaste lasten kunnen betalen. Het gaat om een aanvullende voorziening in het steun- en herstelpakket om ondernemers die een nieuwe MKB-onderneming zijn gestart te helpen bij het betalen van de vaste lasten. Een belangrijk verschil met de reguliere TVL is dat de starterssubsidie meetelt als omzet voor de inkomsten- en omzetbelasting.

Belangrijke subsidievoorwaarden

 • De TVL voor startende ondernemers is alleen bestemd voor MKB-ondernemers.

 • De startersregeling opent voor 2 kwartalen tegelijk: het 4e kwartaal van 2021 (Q4 2021) en het 1e kwartaal van 2022 (Q1 2022).

 • Voor het 4e kwartaal van 2021 moet de onderneming na 30 juni 2020 en uiterlijk op 30 juni 2021 bij de KVK zijn ingeschreven. Het minimale omzetverlies is 20% ten opzichte van het 3e kwartaal van 2021.

 • Voor het 1e kwartaal van 2022 moet de onderneming tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 bij de KVK zijn ingeschreven. Het minimale omzetverlies is 30% ten opzichte van het 3e kwartaal van 2021 .

 • Ondernemers die in het 3e kwartaal van 2021 zijn ingeschreven, tellen de eerste drie kalendermaanden na inschrijving bij de KVK als hun referentieperiode.

 • Een onderneming die aan de subsidievoorwaarden voldoet, ontvangt minimaal € 1.500 en maximaal € 100.000 subsidie per kwartaal.

 • De TVL voor startende ondernemers wordt verstrekt onder de deminimis verordening. Dat betekent dat er een maximum zit aan het steunbedrag dat een onderneming binnen drie belastingjaren kan ontvangen.

  • Voor reguliere ondernemingen is dit € 200.000.

  • Voor goederenvervoerders over de weg geldt een maximum van € 100.000.

  • Voor visserij- en aquacultuurbedrijven geldt een maximum van € 30.000.

  • Voor landbouwbedrijven geldt een maximum van € 20.000.

  • Wanneer een onderneming al eerder steun volgens de deminimis verordening heeft ontvangen, heeft dat effect op het maximale bedrag dat hij nog kan ontvangen.

 • Maakt de onderneming deel uit van een groep? Dan moeten alle ondernemingen in de groep na 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de KVK om de TVL voor startende ondernemingen aan te kunnen vragen.

Subsidie is belastDe deminimis verordening maakt het mogelijk om de TVL voor startende ondernemers nog te verlenen. Het tijdelijke EU steunkader verloopt namelijk op 30 juni 2022. Wel betekent dit dat de TVL voor startende ondernemers is belast, in tegenstelling tot eerdere TVL-regelingen.

Bron: RVO 02-06-2022

Terug naar overzicht