TVL Q4 2021 voor Kerst open

15 december 2021

TVL Q4 2021 voor Kerst open

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal van 2021 opent voor de kerstdagen. De exacte datum maakt RVO zo snel mogelijk bekend. Inmiddels is aangekondigd dat er een TVL Q1 2022 komt.
Het subsidiepercentage is 100%. Het bedrag van de TVL Q4 2021 subsidie is opnieuw afhankelijk van het omzetverlies van de ondernemer en het percentage vaste lasten dat hoort bij zijn branche. Het maximale subsidiebedrag is weer € 550.000 voor mkb-bedrijven, en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven). Ondernemers die nog niet eerder TVL aanvroegen, of eerder niet in aanmerking kwamen, mogen ook aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden voor TVL Q4 2021 zijn:

Het bedrijf stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij KVK, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, zoals goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca.

Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2021 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019 óf het 1e kwartaal van 2020. De ondernemer mag zelf kiezen welke referentieperiode het gunstigste is: Q4 2019 of Q1 2020.

De vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om de berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.

Bij aanvragen van € 125.000 of hoger vraagt RVO de ondernemer bij de aanvraag en bij de vaststelling om extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct. Het accountantsproduct moet direct worden toegevoegd.

Voor TVL Q4 2021 gaat het maximale bedrag voor staatssteun omhoog van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Dit geldt alleen voor TVL Q4 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. Ondernemingen die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen. (Voor bedrijven in de visserij gaat het maximale bedrag van € 270.000 naar € 345.000 in TVL Q4 2021. Voor bedrijven in land- en tuinbouw gaat het maximum van € 225.000 naar € 290.000.)

Inmiddels is bekend dat de voorwaarden van TVL Q1 2022 gelijk zijn aan die van TVL Q4 2021. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. Het maximale subsidiepercentage blijft 100%. Een mkb-onderneming kan maximaal € 550.000 euro ontvangen en grotere ondernemingen krijgen maximaal € 600.000.

Het is nog niet bekend wanneer TVL Q1 2022 open gaat.

Bron: RVO.nl, 14-12-2021

Terug naar overzicht