TVL Q3 2021 per 31 augustus

19 augustus 2021

Ondernemers kunnen van 31 augustus 08:00 uur tot 26 oktober om 17:00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 aanvragen. Ook ondernemers die omzetverlies hebben geleden als gevolg van de wateroverlast in Limburg kunnen van deze regeling gebruik maken.
Ondernemers kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 berekende vaste lasten per kwartaal (geen werkelijke vaste lasten). Het minimum subsidiebedrag is € 1.500. Ten opzichte van de TVL Q2 is er weinig veranderd. In het derde kwartaal van 2021 wordt 100% van de berekende vaste lasten vergoed. Ondernemers kunnen weer kiezen tussen twee referentieperioden. Aanvullend geldt: Mkb-bedrijven kunnen maximaal € 550.000 subsidie voor het derde kwartaal ontvangen. Grote ondernemingen kunnen maximaal € 600.000 ontvangen voor het derde kwartaal. Dit was eenmalig € 1,2 miljoen in Q2. Startende ondernemers die voor 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister van KVK kunnen ook TVL Q3 aanvragen. Voor de land- en tuinbouwsector blijft de opslag voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie, met een totaal maximum van € 225.000 voor de gehele coronaperiode. Het kabinet heeft de regeling TVL Q3 ook opengesteld voor ondernemers die minimaal 30% omzetverlies hebben geleden als gevolg van de wateroverlast in Limburg. Ondernemers die aan de voorwaarden voldoen kunnen voor die periode steun aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten bij de RVO. De subsidievoorwaarden van de TVL blijven hetzelfde. Bron: RVO 16-08-2021
Terug naar overzicht