TOZO verlengd tot 1 oktober 2021

22 juni 2021

In een brief van 27 mei 2021 kondigde het kabinet aan het steun- en herstelpakket met drie maanden te verlengen. Dit is met het besluit van 14 juni geformaliseerd voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2021 een beroep op deze regeling doen.
Het kabinet verwacht dat, door versoepelingen van de diverse coronamaatregelen, steeds meer ondernemers weer aan de slag kunnen. Voor ondernemers die nog niet op eigen benen kunnen staan, heeft het kabinet besloten de periode waarin ondernemers de TOZO kunnen aanvragen te verlengen tot 1 oktober 2021. Door dit besluit is het ook mogelijk dat gemeenten maximaal € 10.157 aan ondernemers verstrekken in het kader van de bijstand ter voorziening in de behoefte van bedrijfskapitaal. Ondernemers kunnen hiervoor in de maanden juli tot en met september 2021 een aanvraag doen. Is reeds eerder € 10.157 verstrekt, dan kan de ondernemer niet opnieuw een aanvraag doen. In het besluit is voorts een aanvullende informatieplicht voor ondernemers opgenomen. Het college van B&W kan een ondernemer in het kader van de TOZO om informatie verzoeken, die ziet op voortzetting, wijziging of beëindiging van de ondernemingsactiviteiten. Gemeenten kunnen op grond van de ingewonnen informatie het gesprek met de ondernemer aangaan over zijn toekomst. Ondernemers krijgen ook meer tijd om een lening bedrijfskapitaal terug te betalen. Aanvankelijk was opgenomen dat terugbetaling vanaf 1 juli 2021 zou moeten gaan plaatsvinden. In het besluit van 14 juni 2021 is opgenomen dat ondernemers vanaf 1 januari 2022 mogen starten met aflossen. Bron: Min. SZW 14-06-2021
Terug naar overzicht