Terugkeerpremie eigenrisicodrager Ziektewet gaat omhoog

15 maart 2022

Met ingang van 1 januari 2024 gaat de terugkeerpremie die eigenrisicodragers voor de Ziektewet betalen als zij het eigenrisicodragerschap beëindigen omhoog. Wordt het eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk 1 juli 2022 beëindigt, dan betaalt de werkgever de lagere terugkeerpremie.
Op dit moment is de terugkeerpremie minimaal de helft van de premiecomponent ZW die geldt voor de sector. Vanaf 1 januari 2024 wordt de terugkeerpremie minimaal de volledige premiecomponent ZW die geldt voor de sector. Wil een werkgever terug naar de publieke verzekering bij UWV maar niet de hogere terugkeerpremie betalen, dan moet het eigenrisicodragerschap uiterlijk 1 juli 2022 worden beëindigd. Een aanvraag voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor de beëindigingsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. Dat betekent dat de aanvraag vóór 1 april 2022 bij de Belastingdienst moet zijn. Beëindigt de werkgever het eigenrisicodragerschap met ingang van 1 januari 2023 of 1 juli 2023, dan betaalt men in 2023 vanaf de beëindigingsdatum de lagere terugkeerpremie en in 2024 de hogere. Voor het aanvragen of beëindigen van het eigenrisicodragerschap voor de ZW, kan dit formulier worden gebruikt. Bron: Belastingdienst 09-03-2022
Terug naar overzicht