Termijn vastleggen arbeidscontract eindigt 1 juli

10 juni 2020

Werkgevers moeten voor 1 juli 2020 arbeidscontracten schriftelijk vastleggen om voor werknemers de lage WW-premie te mogen afdragen. Deze termijn is vanwege de coronacrisis opgeschoven van 1 april naar 1 juli 2020.
In het kader van de WAB is op 1 januari 2020 de premiedifferentiatie WW in werking getreden. Werkgevers kregen in eerste instantie tot 1 april de tijd om, voor werknemers die op 31 december 2019 al in dienst waren, de arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen. Vanwege de coronacrisis kwamen daar nog drie maanden bij tot 1 juli 2020. Als op 1 juli 2020 de schriftelijke vastlegging nog niet geregeld is, moet de werkgever voor deze werknemers met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de hoge WW-premie betalen in plaats van de lage WW-premie. Voor werknemers die op 1 januari 2020 of daarna in dienst zijn genomen, moet het arbeidscontract meteen schriftelijk vastgelegd worden. Bron: Belastingdienst, 08-06-2020
Terug naar overzicht