Telemarketingregels gewijzigd

01 juli 2021

Met ingang van 1 juli 2021 zijn de telemarketingregels gewijzigd. Zo mag een ondernemer alleen nog op basis van opt-in zijn klant bellen.
Vanaf 1 juli 2021 gelden de volgende regels: Telemarketingbedrijven en -organisaties mogen vanaf 1 juli niet meer ongevraagd naar natuurlijke personen bellen. Telemarketing met commerciële, charitatieve en ideële doeleinden is wel toegestaan, maar alleen als een natuurlijk persoon daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of als er sprake is van een klantrelatie. Die klantrelatie mag tot drie jaar geleden zijn. Anoniem of onbekend bellen mag niet meer. Het nummer van een bedrijf moet altijd zichtbaar zijn en de klant moet dat nummer ook gratis of tegen de gebruikelijke belkosten kunnen terugbellen. Belt een bedrijf anoniem, dan moet de telefoonaanbieder van de klant meewerken om de gegevens van het bedrijf te achterhalen als daarom wordt gevraagd. Telemarketing richting bestaande klanten blijft beperkt tot een maximale periode van drie jaar waarbinnen contact mag worden opgenomen. De aanvang van de periode begint na afloop van een dienst, donateurschap of na de laatste afname van een product. Een klantrelatie ontstaat bij telemarketing op zelfde manier als bij e-mailmarketing. Als om een telefoonnummer wordt gevraagd, moet de klant de optie krijgen om zich af te melden voor toekomstige belletjes. Overigens kan toestemming voor e-mail en telefoon niet gecombineerd worden. Als de klant zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan mag men mailen, maar niet bellen. Daar is aparte toestemming voor nodig. Voor ideële organisaties (goede doelen) geldt dat een klantrelatie ontstaat als iemand donateur van het goede doel is, een petitie heeft getekend of men is bij een bijeenkomst aanwezig geweest. Het Bel-me-niet Register stopt per 1 juli. Tijdens een telemarketinggesprek kan de natuurlijk persoon gebruik van maken van de mogelijkheid om aan te geven dat hij niet meer gebeld wil worden, het zogenoemde recht van verzet. Als de natuurlijk persoon duidelijk aangeeft niet meer gebeld te willen worden (zelfs zonder opgaaf van reden), dan moet een telemarketingbedrijf daar gehoor aan geven en de gegevens uit alle eigen bellijsten verwijderen. Bij klachten moeten de bedrijven bewijzen dat er toestemming was voor het telefoontje (omkering van de bewijslast). Klachten over ongewenste telefonische verkoop kunnen worden gemeld bij ACM ConsuWijzer. ACM kan vervolgens actie ondernemen, bijvoorbeeld door een boete op te leggen. Bron: Min. EZK 30-06-2021, KvK 28-06-2021
Terug naar overzicht