Subsidieregeling voor energieadvies mkb tijdelijk stopgezet

14 juli 2022

Het kabinet sluit tijdelijk de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). In de afgelopen twee maanden ontving RVO steeds meer signalen van oneigenlijk gebruik van de regeling door enkele energie-adviseurs en deur-aan-deurverkopers. Ondernemers die al kosten voor advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen hebben gemaakt, kunnen subsidie blijven aanvragen.


De reden is de grote aantallen aanvragen die ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) nu indienen. De regeling vernieuwd met strengere kwaliteitseisen. De aangepaste regeling moet mkb’ers beter ondersteunen bij het nemen van energiebesparingsmaatregelen. En verder oneigenlijk gebruik voorkomen.

Het kabinet vindt het belangrijk om mkb’ers te blijven ondersteunen bij de klimaat- en energietransitie. Tegelijkertijd constateert het kabinet dat de huidige regeling niet het gewenste effect heeft. Bepaalde energieadviseurs maken op oneigenlijke wijze gebruik van de laagdrempeligheid van de regeling. In de afgelopen 2 maanden kwamen bij RVO, die de regeling uitvoert, meldingen binnen van energieadviseurs die kwalitatief minder goede adviezen leveren. Energieadviseurs die zich als RVO-medewerker voordoen. Of die misleidende informatie geven. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het verplicht is om energieadvies af te nemen. Hierdoor worden juist mkb’ers niet goed geholpen met verduurzaming.

Het kabinet besloot daarom de regeling per direct tijdelijk te sluiten. Mkb’ers kunnen nog wel subsidieaanvragen indienen voor advies- en ondersteuningskosten voor verduurzamingsmaatregelen die zij vóór de sluiting (14 juli 2022) maakten.

Het kabinet onderzoekt nu hoe de regeling zo snel mogelijk - en bij voorkeur dit najaar - weer open kan. De regeling moet nog steeds eenvoudig blijven voor het mkb, maar er zijn minimaal strengere eisen nodig voor de energieadviseurs. En de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning.

De SVM is in 2021 in het leven geroepen om mkb’ers te ondersteunen bij de kosten voor energieadvies. Door de regeling kunnen mkb’ers voor 80% van de kosten voor advies en ondersteuning subsidie krijgen. Dit geldt voor mkb'ers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Het gaat dan om advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen (tot een maximum van € 2.500).

Bron: RVO, 13 juli 2022

Terug naar overzicht