Subsidie voor alternatieve markten

06 april 2022

Ondernemers die actief zijn in de Oekraïne of Rusland en die getroffen zijn door de handelsbeperkingen, kunnen een beroep doen op de subsidie Support International Business (SIB) Alternatieve markten Oekraïne en Rusland.
Nederlandse MKB-ondernemingen die aannemelijk kunnen maken dat zij sinds 24 februari 2022 omzetverlies hebben geleden als gevolg van de situatie Oekraïne/Rusland, kunnen met de subsidie advies of begeleiding krijgen van een externe deskundige. Met de subsidie wordt 80% van de kosten van de deskundige vergoed, tot een maximum van € 2.500. De subsidie kan worden ingezet voor advies of begeleiding van een externe deskundige die kan helpen bij: optimalisatie van de internationale productie, leveranciersketens of logistieke processen; schrijven van een nieuw internationaal marketingplan; organiseren van geldzaken en procesbeheer op afstand; zoeken naar en betreden van alternatieve afzetmarkten. De externe deskundige moet aan een aantal eisen voldoen: heeft minimaal HBO werk- en denkniveau; werkt voor een organisatie met als belangrijkste taak exportadvies; heeft aantoonbaar minimaal drie jaar ervaring met het uitvoeren van exportactiviteiten; is niet de indiener van de aanvraag; is niet werkzaam bij, werkzaam voor, of op een andere manier verbonden met de indiener van de aanvraag. Voor het aanvragen van deze subsidie, moet de ondernemer de volgende 3 stappen doorlopen: Zoek een adviseur die bij de vraag past. Vraag de adviseur om een offerte en een CV. In de offerte staat welke diensten deze persoon gaat leveren en wat die dienstverlening per onderdeel kost. Offerte ontvangen? Vraag dan binnen 1 maand de subsidie aan. Voor het aanvragen van de subsidie bij RVO dient men over eHerkenning niveau 2+ te beschikken. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Als datum van ontvangst, geldt de datum waarop de aanvraag wordt ingestuurd. Men ontvangt binnen 13 weken een beslissing op de aanvraag. Is de beslissing positief? Dan wordt de subsidie binnen twee weken uitbetaald. De subsidie wordt 21 weken na de toekenningsdatum vastgesteld. De aanvragen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Daarvoor moet extra informatie worden aangeleverd. De subsidie kan worden aangevraagd via mijn.rvo.nl/sib-alternatieve-markten. Bron: RVO.nl 01-04-2022
Terug naar overzicht