Stijging werkloosheidscijfers in juli

27 augustus 2020

In juli waren 419.000 mensen werkloos, dat is 4,5% van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 35.000 werklozen per maand bij. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind juli 301.000 lopende WW-uitkeringen, dat is evenveel als in juni.
Het aantal lopende WW-uitkeringen is in juli gelijk gebleven ten opzichte van juni. UWV verstrekte eind juli 301.000 uitkeringen. Na een forse stijging tussen maart en mei is het voor de tweede maand op rij dat het aantal WW-uitkeringen op hetzelfde niveau gebleven is. Er werden in juli wel 61.000 meer WW-uitkeringen verstrekt dan in februari het geval was. Het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren tussen de 15 en 25 jaar daalde met 10% ten opzichte van juni. Bij de helft van de WW-uitkeringen aan jongeren die in juli werden beƫindigd, was de maximale WW-duur bereikt (circa 4.300 WW-uitkeringen). In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met ruim 100.000 toe. Per saldo groeide de werkloosheid hierdoor met 67.000mensen in de afgelopen drie maanden. Bron: UWV.nl 20-08-2020
Terug naar overzicht