Steun voor mkb bij verduurzamen bedrijf

03 augustus 2021

Mkb-ondernemers krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf.
Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. De overheid vergoedt 80% van het advies en de ondersteuning; De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas) die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Voor deze doelgroep is namelijk nog weinig ondersteuning beschikbaar. Mkb-bedrijven met een hoog verbruik zijn wettelijk verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen en moeten hierover rapporteren bij de gemeente of Omgevingsdienst. Hier zijn branchespecifieke lijsten met erkende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder voor beschikbaar. Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is € 2.500 per bedrijfspand. Bron: EZK, 02-08-2021
Terug naar overzicht