steun jongeren arbeidsmarkt tijdens coronatijd (Provincie Overijssel)

05 januari 2021

MKB-bedrijven die een HBO- of universitair afgestudeerde jongere in dienst nemen kunnen een subsidie ontvangen van 10.000 euro. Voor het aanbieden van een stage aan een MBO-scholier kan 1.500 euro worden aangevraagd voor begeleiding.


Als je jong bent en net van school komt, is het vaak al lastig genoeg om aan een baan te komen. Ook is het voor scholieren lastig om een stageplek te vinden. De corona-uitbraak en de -maatregelen maken het nog eens extra lastig. Veel werkgevers hebben het moeilijk om het eigen personeel aan het werk te houden. De provincie Overijssel komt met twee nieuwe regelingen om jongeren een goede start te kunnen geven op de arbeidsmarkt, gericht op het in dienst nemen van pas afgestudeerde jongeren in het Midden- en Kleinbedrijf en het aanbieden van stage- en leerwerkplaatsen.

Blijven investeren in personeel

Gedeputeerde Tijs de Bree voor arbeidsmarkt: “Een stageplek of eerste baan vinden is lastig, zeker nu. Dat trekken wij ons aan. De provincie wil voorkomen dat jongeren de dupe worden van de crisis. Het Centraal Planbureau gaf vorige week aan dat 9-20 % van de afgestudeerde jongeren niet aan het werk komt. Vóór de crisis hadden veel bedrijven juist moeite om voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden. De provincie Overijssel wil dat bedrijven die dat kunnen blijven investeren in nieuwe medewerkers, en ondersteunt dat met deze regelingen. Het mes snijdt aan twee kanten: we helpen jongeren aan het werk, en bedrijven aan een gekwalificeerd personeelsbestand om sterk te herstellen uit de crisis.”

MKB-bedrijven die een HBO- of universitair afgestudeerde jongere in dienst nemen kunnen een subsidie ontvangen van 10.000 euro. Voor het aanbieden van een stage aan een MBO-scholier kan 1.500 euro worden aangevraagd voor begeleiding. Voor begeleiding van een persoon die een beroeps begeleide leerweg (leerwerkplaats) volgt kan 5.000 euro subsidie worden aangevraagd. Voor beide laatste categorieën geldt een maximum van twee subsidies per ondernemer. De subsidieregelingen passen naadloos in het advies van het Centraal Planbureau om ondernemers die jongeren aannemen te ondersteunen bij de loonkosten.

Vijfpuntenplan

De twee regelingen zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om de arbeidsmarkt te laten herstellen uit de crisis. Dit zogeheten Vijfpuntenplan bestaat naast de maatregelen gericht op jongeren uit projecten en regelingen op gebied van scholing, aanleren van nieuwe technieken (digitalisering, verduurzaming), begeleiding van werk naar werk en het aanleren van basis vaardigheden (taalonderwijs). Voor de twee nieuwe regelingen gericht op jongeren stelt de provincie 1,2 miljoen euro beschikbaar.

Slimme en schone economie

De provincie Overijssel werkt aan slimme en schone ondernemers en een krachtige regionale economie. Hierbij past een innovatief bedrijfsleven dat invulling geeft aan de maatschappelijk opgaven van vandaag, zoals verduurzaming, digitalisering en sociale inclusiviteit. Ook in tijden van minder economische groei en krimpende werkgelegenheid is het belangrijk dat bedrijven zich blijven ontwikkelen. Voldoende en goed opgeleide vakmensen zien hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Terug naar overzicht