Sancties tegen Rusland, Belarus en deel Oekraïne

16 maart 2022

In verband met de oorlog in de Oekraïne heeft de EU diverse nieuwe sancties ingesteld tegen Rusland. Vanwege de sancties tegen met name de financiële, energie- en transportsector mogen een aantal producten en diensten niet aan Russisch bedrijven worden verkocht of geleverd. Ook tegen Belarus en de gebieden Donetsk, Loehansk en de Krim (Oekraïne) zijn sancties ingesteld.
De sancties van de Europese Unie (EU) tegen bedrijven, organisaties en personen in de gebieden Donetsk, Loehansk en de Krim zijn ingesteld omdat deze entiteiten meewerkten aan de illegale inlijving (annexatie) van de Krim door Rusland en de destabilisering van Oost-Oekraïne. Op de site van RVO wordt ook een overzicht gegeven van de sancties die tegen Rusland en Belarus (Wit-Rusland) zijn ingesteld. Er mogen geen zaken worden gedaan met personen, bedrijven en organisaties die op de EU-sanctielijst staan. Hieronder een verkort overzicht van de sancties tegen Rusland: Financiële sector De tegoeden in de EU van onder meer president Poetin, de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en leden van de Doema zijn bevroren. Er gelden financiële beperkingen tegen een aantal Russische banken, de Russische overheid en tegen grote Russische staatsbedrijven. Men mag aan hen bijvoorbeeld geen geld uitlenen. Het gaat onder meer over de Rossiya Bank, de Promsvyaz Bank, de VEB-bank, en het Internet Research Agency. Financiële stromen naar de EU worden beperkt door te verbieden dat personen uit Rusland stortingen kunnen doen op een rekening als er € 100.000 op staat. Ook de verkoop van een aantal financiële producten in euro's zijn verboden. Er is een verbod op leningen en investeringsproducten voor de Russische overheid, de Centrale Bank en daaraan gelieerde personen of entiteiten. Per 12 maart zijn een aantal Russische banken afgesloten van het mondiale berichtensysteem voor internationale betalingen SWIFT. Het gaat om Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) en VTB BANK. Energiesector Er is een exportverbod voor bepaalde apparatuur, technologie en dienstverlening voor: raffinagetechnologieën; diepwaterolie-exploratie en –productie; Arctische olie-exploratie en –productie; schalieolieprojecten in Rusland. Transportsector Er is een verbod ingesteld op het exporteren van alle luchtvaartonderdelen en -reparaties, en gerelateerde financiële diensten. Exportcontroles en exportfinanciering Een uitgebreide lijst goederen en technologie mag niet meer of slechts nog onder zeer strikte voorwaarden naar Rusland geëxporteerd worden. Een lijst met HS-codes is te vinden in bijlage VII van verordening (EU) 2022/328 (pdf). Er is een exportverbod voor wapens en gerelateerde producten. Ook technische en financiële ondersteuning en diensten die met deze producten te maken hebben, zijn verboden. Er gelden uitzonderingen voor bestaande contracten van vóór de invoering van de sancties. Er is een importverbod voor wapens en gerelateerde producten uit Rusland. Er is een exportverbod voor bepaalde producten en technologieën voor tweeërlei gebruik naar Rusland, of producten die hieraan gerelateerd zijn. Tweeërlei gebruik of ‘dual use’ betekent dat de goederen meestal een normale (civiele) toepassing hebben, maar dat ze ook militair gebruikt kunnen worden. Ook het leveren van technische bijstand of tussenhandel met betrekking tot dual use-producten voor gebruik in Rusland of door personen in Rusland is verboden. Een uitgebreider overzicht van de goederen niet geëxporteerd mogen worden is te vinden op deze pagina van RVO. Voor vragen kan men per telefoon, per mail of via de chat contact opnemen met het Ondernemersloket sancties Rusland van RVO. Bron: RVO.nl, sancties tegen Rusland en Wit-Rusland
Terug naar overzicht