RVO waarschuwt voor terugvordering TVL-schuld door CJIB-deurwaarder

29 september 2022

RVO stuurt het dossier van zo’n 2.000 ondernemers die te veel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvingen binnenkort door naar Het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Het gaat om ondernemers die (een deel van) het voorschot moeten terugbetalen en niet reageerden op veelvuldige berichten en telefoontjes.

RVO begrijpt dat in deze tijd van hoge inflatie, stijgende energieprijzen en lagere koopkracht het terugbetalen van TVL erg lastig kan zijn. Daarom wil men deze noodzakelijke stap liever voorkomen. Ondernemers kunnen met RVO een betalingsregeling treffen. RVO heeft ruime terugbetaalmogelijkheden en staat voor de ondernemer klaar om mee te denken met de persoonlijke situatie. Hulp is echter niet mogelijk als RVO geen contact kan krijgen.

Er zijn al veel ondernemers met een betalingsregeling. Zo’n 420.000 ondernemers hebben een TVL-voorschot ontvangen. Na de definitieve vaststellingen moeten op dit moment zo’n 55.000 ondernemers (een deel van) dit voorschot terugbetalen. Ondernemers spreken hiervoor een betalingsregeling af, vragen om uitstel, of betalen het bedrag in één keer terug.
Van die 55.000 ondernemers hebben zo’n 2.000 ondernemers niet gereageerd, zelfs niet na zes tot acht persoonlijke mails, brieven en telefoontjes. RVO ziet na deze herhaalde pogingen dan ook geen andere mogelijkheid dan de TVL-dossiers van hen over te dragen aan het CJIB.
Deze ondernemers ontvangen van het CJIB een aanmaning. Men krijgt dan een laatste kans om binnen twee weken een betalingsregeling af te spreken. De ondernemer kan hiervoor contact opnemen met het CJIB. Het CJIB geeft dat dan door aan RVO.

Van ondernemers die niet reageren wordt het dossier overgedragen aan de deurwaarder van het CJIB. Vanaf dat moment is de afwikkeling van de schuld volledig in handen van het CJIB. Dit brengt ook extra kosten met zich mee. Het is dan voor RVO niet meer mogelijk om te helpen met de terugbetaling.

Bron: RVO 27-09-2022

Terug naar overzicht