Rekening lastenverlichting voor vermogenden en bedrijven

01 september 2022

De coalitiepartijen hopen de pijn van de gierende inflatie en de onvrede daarover in de samenleving met een koopkrachtpakket van € 16 miljard tegen te gaan. Het minimumloon gaat fors omhoog en ook de toeslagen gaan omhoog. De inkomstenbelasting gaat omlaag. Vermogenden en bedrijven gaan meer belasting betalen.


Na 13 uur vergaderen hebben VVD, D66, CDA en de ChristenUnie een akkoord bereikt over het koopkrachtpakket. Het CBS kwam kort daarna met het nieuwste inflatiecijfer: 13,6%. Zo hoog is de inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog nog niet geweest.
Hoewel de exacte maatregelen op Prinsjesdag bekend worden zijn er al enkele details uit het begrotingsakkoord voor 2023 gelekt. Zo gaat het minimumloon in januari 2023 met 10% omhoog. Daarvan profiteren ook mensen met een uitkering, zoals een bijstands- of AOW-uitkering. De minima krijgen net als dit jaar de energietoeslag van € 1.300 via de gemeenten. Ook de zorg- en huurtoeslag gaan omhoog. Met het pakket gaan de laagste inkomens er in 2023 zo’n € 3.000 tot € 4.000 op vooruit. Daarnaast worden generieke maatregelen getroffen, zoals de benzineaccijns die tot volgend jaar zomer op het huidige lage niveau blijft. Ook de korting op energiebelasting zal in 2023 nog gelden en gaat zelfs omhoog. De inkomstenbelasting wordt verlaagd door lagere heffing in de eerste schijf en een hogere arbeidskorting.
De financiering van het pakket vindt deels plaats door de hogere aardgasopbrengsten. De rest moet uit hogere belastingen komen, zoals hogere mijnbouwheffingen. Bedrijven die boren naar olie en gas betalen deze heffingen. Daarnaast wordt het pakket gefinancierd door een hoger tarief vennootschapsbelasting voor de eerste € 200.000. Dat tarief stijgt van 15% in 2022 naar 19%in 2023. Het gebruikelijk loon voor dga’s gaat omhoog, wat ook nog ruim een half miljard euro oplevert voor de overheid, omdat de dga’s dan meer loonheffingen verschuldigd zijn. Ook de vermogensrendementsheffing stijgt in stappen van 31% in 2022 naar uiteindelijk 34% in 2025. Voor ondernemers wordt de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd.

Bron: Diverse media 31-08-2022

Terug naar overzicht