R&D-uitgaven stijgen in 2020

03 februari 2022

Uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs in 2020 bijna € 18,4 miljard uitgaven aan research en development (R&D) met eigen en ingeleend personeel. Dit is een stijging van ruim een half miljard euro ten opzichte van 2019.
De uitgaven van bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs aan R&D, uitgevoerd met eigen en ingeleend personeel, zijn in 2020 met ruim 3% gegroeid. Het hardst stegen de uitgaven van bedrijven (ruim 4%). Ook het hoger onderwijs en instellingen gaven iets meer uit in 2020. Het hoger onderwijs spendeerde ruim € 4,9 miljard en instellingen € 1 miljard. Hoewel de uitgaven zijn toegenomen, bleven de ingezette arbeidsjaren aan R&D met 161.600 vte’s op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar eerder. Ook het aantal werkzame personen in R&D bleef gelijk (ruim 226.000). De R&D-intensiteit kwam in 2020 uit op 2,29%, dicht bij het gemiddelde van de Europese Unie. De R&D-intensiteit kan worden berekend door R&D-uitgaven af te zetten tegen het bruto binnenlands product (bbp). In België ligt de R&D-intensiteit het hoogst. De R&D-intensiteit in Nederland veranderde in de periode 2013-2019 weinig en lag tussen de 2,14 en 2,18%. In 2020 kwam dit cijfer wat hoger uit, doordat het bbp met 3,8% daalde, terwijl de R&D-uitgaven op peil bleven. De uitgaven van bedrijven aan R&D als percentage van het bbp (private R&D-intensiteit), was 1,54%. Over de private R&D-uitgaven per regio is informatie beschikbaar tot en met 2019. Ruim 33% van de private R&D-uitgaven (€ 3,9 miljard) in 2019 kwam voor rekening van bedrijven in Noord-Brabant. In de periode 2013-2018 schommelde dit nog rond de 30%. In de regio Zuidoost-Noord-Brabant, de regio rond Eindhoven, is de R&D-activiteit van bedrijven het grootst, met bestedingen van € 3 miljard. In 2013 was dat nog € 2 miljard. In 2019 Noord-Holland staat op de tweede plek, met meer dan 17% van alle bedrijfsuitgaven aan R&D. Binnen Noord-Holland is de regio Groot-Amsterdam dominant met € 1,5 miljard van de bestede € 2 miljard. Zuid-Holland is in 2019 goed voor de derde plek met bijna 17% van alle private uitgaven aan R&D. De uitgaven in absolute zin zijn in Zuid-Holland redelijk stabiel gebleven, terwijl die van Noord-Holland en heel Nederland zijn gestegen. Groot-Rijnmond en de agglomeratie ’s-Gravenhage zijn samen goed voor bijna de helft van de R&D-activiteiten van bedrijven in Zuid-Holland in de periode 2013-2019. Deze uitgaven zijn ook af te zetten tegen het bruto regionaal product om de private R&D-intensiteit van de regio’s te vergelijken. Noord-Brabant kwam in 2019 voor het eerst sinds 2013 boven de 3% uit. Overijssel en Gelderland staan op de tweede en derde plek, beiden met ruim 1,3%. Utrecht en Limburg zijn met 1,2% goed voor de vierde en vijfde plek. Research en development is systematisch verricht creatief werk dat is gericht op het uitbreiden en gebruiken van kennis voor het ontwerpen van nieuwe toepassingen. Centraal in fundamenteel onderzoek staat kennisvergroting (‘research’). Bij toegepast onderzoek worden ideeën verder ontwikkeld tot een prototype van nieuwe of sterk verbeterde processen en producten (‘development’). Bron: CBS 03-02-2022
Terug naar overzicht