Private uitvoerder WGA en/of ZW: geef keuze voor apart VCR op tijd door!

16 december 2021

Vanaf 1 januari 2022 wordt wettelijk geregeld dat de private uitvoerder van een eigenrisicodrager geen rekening meer hoeft te houden met het loon van de werkgever voor wie de private uitvoerder de ZW- of WGA uitkeringen betaalt. De Belastingdienst geeft aan dat de werkgever vóór de eerste aangifte van het kalenderjaar moet beslissen of hij de private uitvoerder het systeem van het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) apart wil laten toepassen op de uitkeringen. De keuze geldt voor het volledige kalenderjaar.
Omgekeerd geldt dat ook: als eigenrisicodrager hoeft de werkgever bij het betalen van het loon geen rekening te houden met de uitkering die de private uitvoerder namens de werkgever betaalt. Het systeem van het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) wordt dan apart voor de uitkeringen en het loon toegepast.

Geef deze keuze vóór de eerste aangifte van 2022 aan de Belastingdienst door. Dat kan door een brief te sturen naar het belastingkantoor of door een e-mail te sturen naar uw contactpersoon bij het belastingkantoor. Zet in de brief of e-mail in ieder geval:

  • het fiscaal nummer (RSIN);
  • of men eigenrisicodrager is voor de ZW, voor de WGA of voor beide;
  • de keuze om de uitkering of uitkeringen via een private uitvoerder te laten uitbetalen;
  • de keuze om de private uitvoerder het VCR-systeem apart te laten toepassen;
  • het loonheffingensubnummer waarop de private uitvoerder de betaling van de uitkeringen namens de werkgever doet. Voor dat subnummer geldt het gesplitst VCR’en.

Bron: Belastingdienst, 14-12-021

Terug naar overzicht