Periodieke gift

26 mei 2021

Een gift is een periodieke gift als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging.
    U mag zelf weten of u de jaarlijkse gift in één keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar, langer mag ook.
  • U heeft vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar.
  • Overlijdt diegene die de gift doet vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij overlijden van diegene.
  • Er moet een kans zijn van tenminste 1% dat de u gedurende de periode van schenking overlijdt. Bij een schenking van 5 jaar waarbij deze eindigt bij het overlijden van de langstlevende van 2 personen loopt u het risico dat hieraan niet wordt voldaan, zodat de gift niet aftrekbaar is. Als de schenking van één leven afhankelijk is geldt er een goedkeuring: dan wordt altijd voldaan aan het overlijdensrisico.

U mag de periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • U heeft de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor de periodieke gift.

Vanaf 2021 zijn giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar.
Deze aftrekbeperking geldt voor particulieren en bedrijven.
Maak een gift per bank over als u nog recht op aftrek wil hebben.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Daniëlle van Nifterik ( d.vannifterik@dekok.nl ) of Daniël Raamsman ( d.raamsman@dekok.nl ).

Terug naar overzicht