Pakkans bij schijnzelfstandigheid is klein

07 april 2022

Uit het rapport Focus op handhaving Belastingdienst van de Algemene Rekenkamer blijk dat de Belastingdienst steeds minder corrigeert bij de inhuur van zelfstandigen. De pakkans op schijnzelfstandigheid is daardoor laag.
In 2016 is de Wet DBA van kracht geworden die stevigere handhaving ook bij opdrachtgevers mogelijk maakte. Vanwege de maatschappelijke onrust over de nieuwe regels besloot het kabinet datzelfde jaar deze wet voorlopig niet te handhaven (handhavingsmoratorium). Dat heeft ertoe geleid dat belastingambtenaren bij steeds minder opdrachtgevers controleren of zij ten onrechte geen loonheffing afdragen. Het aantal correcties is laag. Ook zzp’ers worden minder gecontroleerd. Ook het aantal bedrijven dat vooraf zekerheid vraagt aan de Belastingdienst neet sinds 2016 af. Inmiddels is het handhavingsmoratorium afgezwakt en kan de Belastingdienst een opdrachtgever een aanwijzing geven als zij schijnzelfstandigheid vermoedt. Toch heeft de dienst tussen eind 2019 en 2021 maar 3 aanwijzingen afgegeven en 1 keer een correctie opgelegd. De Algemene Rekenkamer is via data-analyse bij 1,1 miljoen aangiften nagegaan hoe vaak de Belastingdienst correcties toepast op de aangifte van zelfstandigen. Vóór 2016 werden VAR-verklaringen afgegeven aan zelfstandigen, waarbij de Belastingdienst opdrachtgevers vrijwaarde van boetes of het achteraf opleggen van loonheffingen. De VAR-verklaringen werkten echter schijnzelfstandigheid in de hand. Is er sprake van zelfstandigheid dan hebben zzp’er en opdrachtgever recht op bepaalde belastingvoordelen, maar niet bij schijnzelfstandigheid. De Wet DBA moest een einde aan deze praktijk maken door ook opdrachtgevers medeverantwoordelijk te maken. Die wet bleek onuitvoerbaar na de onrust onder bedrijven en zelfstandigen over hun fiscale positie. Al jaren is er een ‘handhavingsmoratorium’. Dat betekent dat de wet niet wordt gehandhaafd en dat de Belastingdienst alleen correcties oplegt als zzp’ers of opdrachtgevers ‘kwaadwillend’ zijn, dat wil zeggen opzettelijk de schijn van zelfstandigheid wekken. In een reactie op het rapport geeft staatssecretaris Van Rij de bevindingen van het rapport van de Algemene Rekenkamer mee te nemen in het plan voor het hervormen van de arbeidsmarkt. Bron: Algemene Rekenkamer 05-04-2022
Terug naar overzicht