Overzicht belastingschulden april bevat fouten

20 april 2022

In het overzicht met de openstaande belastingschuld die ondernemers in april 2022 hebben gekregen, is in sommige gevallen te veel invorderingsrente berekend.
De Belastingdienst heeft in de eerste helft van april alle ondernemers met bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis een brief gestuurd over het einde van bijzonder uitstel. Als bijlage is een overzicht meegestuurd van de openstaande schulden op 31 januari 2022 inclusief de invorderingsrente. Bij het opstellen van het overzicht is bij aanslagen waarvan een deel al is voldaan te veel invorderingsrente berekend. Ook is bij code E in de legenda van het overzicht een fout rekeningnummer vermeld. Het juiste rekeningnummer bij code E is: NL26 INGB 0000441290. In juli 2022 stuurt de Belastingdienst een nieuw overzicht met de openstaande schulden op peildatum 1 april 2022 en dan met een correcte berekening van de invorderingsrente. Bron: Belastingdienst 14-04-2022
Terug naar overzicht