Onderzoek aansluiting pensioenfonds uitdrukkelijk afspreken

23 augustus 2021

Het onderzoeken of een werkgever verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds behoort niet tot de reguliere werkzaamheden van een loonadministrateur.
Een bv drijft een onderneming die zich bezighoudt met de in- en verkoop van zonweringen binnen woningen. De bv plaatst die zonweringen ook en biedt besturingssystemen aan om de zonweringen elektrisch te bedienen. Voor het verzorgen van de jaarrekeningen en het voeren van loonadministratie schakelt zij een administratie- en belastingadvieskantoor (hierna: administratiekantoor) in die was aangesloten bij een beroepsorgaisatie. In de tijd dat het administratiekantoor de loonadministratie heeft gevoerd, is gebleken dat de bv zich verplicht had moeten aansluiten bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). In geschil bij Rechtbank Gelderland is of het administratiekantoor zijn werkzaamheden niet goed heeft gedaan, omdat ze de bv niet heeft gewezen op de verplichte aansluiting bij PMT. De bv stelt dat de opdracht om de loonadministratie te voeren inhoudt dat het administratiekantoor de loonspecificaties had moeten opstellen waarbij ze rekening houdt met de verplichte aansluiting bij PMT. De rechtbank deelt deze opvatting niet. De bv als werkgever heeft de verplichting om een pensioenregeling uit te voeren. De loonadministrateur van het administratiekantoor kan de loonadministratie alleen goed verwerken en rekening houden met de verplichte aansluiting bij PMT als de bv zich ook daadwerkelijk heeft aangesloten bij een pensioenfonds en premies afdraagt. Het administratiekantoor kan niet zelfstandig een pensioenregeling treffen of werknemers bij een bedrijfstakpensioenfonds aanmelden. De stelling van de bv dat het administratiekantoor een werkingssfeeronderzoek naar de verplichtstelling had moeten uitvoeren, deelt de rechtbank niet. Deze werkzaamheden zijn niet uitdrukkelijk overeengekomen. Het administratiekantoor heeft gemotiveerd aangevoerd dat dergelijke werkzaamheden ook niet tot de gangbare werkzaamheden behoren. Dat blijkt eveneens uit de afwijzingsbrief van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het administratiekantoor. Pensioenadvies en onderzoek naar verplichtstelling vallen niet onder de gangbare werkzaamheden van een administratiekantoor. De rechtbank is van oordeel dat de verantwoordelijkheid om te onderzoeken of de bv onder een verplichte pensioenregeling valt, bij de bv zelf ligt. De rechtbank vindt ook dat de bv niet erop heeft mogen vertrouwen dat het administratiekantoor onderzoek naar de verplichte aansluiting zou doen. De bv heeft nooit een factuur gehad voor dergelijke werkzaamheden. Dat het administratiekantoor hiervoor niets in rekening zou brengen, ligt niet voor de hand. Een gespecialiseerd pensioenbureau heeft voor het onderzoek namelijk € 7.883,77 in rekening gebracht. Bron: Rb. Gelderland 18-08-2021
Terug naar overzicht