Ombudsman roept op tot meer maatwerk bij coronasteun

07 juli 2021

De Nationale Ombudsman roept de overheid op gemeenten meer ruimte te bieden om lokaal maatwerk te bieden. De overheid heeft veel ondernemers met steunpakketten geholpen. Er zijn echter ook zelfstandigen die buiten de boot vallen.
Uit eerdere onderzoeken van de Ombudsman blijkt dat tijdige schulphulp aan zzp’ers in veel gemeenten nog niet vanzelfsprekend is. De verschillen in omgang met schuldhulpverlening tussen gemeenten blijken enorm groot te zijn. Bovendien zijn veel ondernemers terughoudend om bij de gemeente aan te kloppen voor financiële ondersteuning. De gemeenten moeten daarom alerter en actiever zijn in hun dienstverlening voor deze groep burgers, volgens de ombudsman. Op 1 maart 2021 opende de Nationale Ombudsman een meldpunt om te onderzoeken welke knelpunten zzp’ers ondervinden bij de toegang tot schuldhulpverlening. Door veel ondernemers werd dit meldpunt aangegrepen om een signaal af te geven over de coronasteunmaatregelen. Bij het meldpunt kwamen ruim 500 meldingen binnen over onjuiste of onduidelijke informatieverstrekking, over gebrek aan maatwerk, verkeerde timing en een gebrek aan coulance bij het terugvorderen van eerder uitgekeerde voorschotten. Hieruit zijn vier knelpunten te herleiden: Tozo II, III en IV zijn door partnertoets te laag voor zzp’ers met hoge vaste lasten; TONK-voorwaarden zijn te streng; Geen compensatie mogelijk door foute code Standaard Bedrijfsindeling (SBI-code); Geen TVL door geen of beperkte omzet in referentieperiode. In een rondetafelgesprek met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat, de Belastingdienst, de Stichting van de Arbeid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Algemene Rekenkamer en de Amsterdamse en Rotterdamse ombudsmannen is bij deze knelpunten stilgestaan en is gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen die toekomstige betalingsproblemen en schulden moeten voorkomen. Bron: Nationale Ombudsman, 06-07-2021
Terug naar overzicht