Nog veel discriminatie via online vacatureplatforms

02 februari 2021

Uit een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat het op online vacatureplatforms nog vaak mogelijk is te discrimineren. Op veel platforms vindt geen controle plaats op de inhoud van vacatures en in 85% van de gevallen worden vacatures met discriminerende uitingen geplaatst.
In het onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om vacatures met een discriminerende inhoud te plaatsen op online vacatureplatforms. Daarnaast is onderzocht in hoeverre er op de online platforms discriminerende selectie- en presentatiemethoden aanwezig waren. Geselecteerde mystery guests met een eigen onderneming hebben op acht verschillende online vacatureplatforms pogingen gedaan om vacatures te plaatsen met discriminerende inhoud. In totaal zijn er 201 plaatsingspogingen gedaan. De resultaten van het onderzoek laten zien dat een zeer grote hoeveelheid, 85%, van de vacatures met discriminerende inhoud werden geplaatst en dat deze minimaal 48 uur online hebben gestaan op de online platforms. Na deze periode zijn de vacatures zelf offline gehaald door de mystery guests. Om verder inzicht te krijgen in de werkwijze van online vacatureplatforms, is onderzocht hoe online vacatureplatforms omgaan met discriminerende verzoeken vanuit werkgevers voor het aanleveren van kandidaten. Hiervoor hebben mystery guests zich voorgedaan als werkgever en telefonisch, per e-mail en per contactformulier een discriminerend verzoek ingediend voor het aanleveren van geschikte kandidaten. Van de 193 discriminerende verzoeken, werd 64% afgewezen door de online platforms, 36% van de discriminerende verzoeken werd wel gehonoreerd. Het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35 673) richt zich op het tegengaan van discriminatie bij werving en selectie. Het wetsvoorstel verplicht werkgevers en intermediairs over een werkwijze voor non-discriminatoire werving en selectie te beschikken. Werkgever en de intermediair krijgen ook een vergewisplicht bij het laten uitvoeren van werving en selectie a) door een ander dan de eigen werknemer of het eigen personeel of b) via een geautomatiseerd systeem. Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard in verband met de demissionaire status van het kabinet. Bron: TK 2020-2021, 35 673, nr. 6
Terug naar overzicht