Nieuwsbrief Loonheffingen 2022, uitgave 3 gepubliceerd

08 februari 2022

In de derde Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 zijn vier nieuwe onderwerpen toegevoegd. Verder zijn een aantal onderwerpen aangevuld en/of gewijzigd.
De volgende onderwerpen zijn toegevoegd: onderwerp 11: Coronacrisis: maatregelen voor de loonheffingen onderwerp 12: Verduidelijking gerichte vrijstelling arbovoorzieningen onderwerp 13: Reikwijdte arresten terugwerkende kracht sectorindeling onderwerp 14: Wet langdurige zorg blijft onder HSO vallen De volgende onderwerpen zijn aangevuld en/of gewijzigd: In onderwerp 2 (gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfond (Aof)) is de uitzondering toegevoegd als een startende werkgever ook de verkrijgende werkgever is bij overdracht van de onderneming. In onderwerpen 2 (gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfond (Aof)) en 3 (gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)) is het woord ‘maximaal’ verwijderd. In onderwerp 4 (Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders) is de manier toegevoegd waarop een werkgever zijn keuze aan de Belastingdienst kenbaar moet maken. Ook is aangegeven waarom de werkgever deze keuze zelf moet melden. In onderwerp 5.1 (Nieuwe rubrieken voor Arbeidsongeschiktheidsfonds) is een fout uit de eerdere versie in een ‘Let op’ verbeterd. De code arbeidsverhouding 23 valt niet onder Aof hoog. In onderwerp 5.3 (Arbeidsvoorwaardenbedrag) is een ‘Let op’ geplaatst waarin staat dat in de eerste uitgave stond dat ‘reserveringen voor arbeidskrachten op grond van de cao voor arbeidskrachten’ onder de rubriek ‘Arbeidsvoorwaardenbedrag’ vallen. Omdat dit niet eerder gemeld is, is het mogelijk deze reserveringen in 2022 in de administratie te verwerken op dezelfde manier als in 2021. In onderwerp 5.3 (Arbeidsvoorwaardenbedrag) is aan de definitie van ‘Extra periode salaris’ de voorwaarde toegevoegd dat er een onvoorwaardelijk recht op het salaris moet bestaan. In onderwerp 5.5 (Code aard arbeidsverhouding) is een fout uit de eerdere versie verbeterd. Het gaat om de rubriek ‘Code aard arbeidsverhouding’ en niet om ‘Code incidentele inkomstenvermindering’. Ook is de uitleg van de codes 21 t/m 24 toegevoegd. In onderwerp 6 (Aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)) is het begrip ‘verschuldigde loonheffing’ vervangen om te verduidelijken wat hieronder valt. In onderwerp 7 (Wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot) is een zin toegevoegd die de bijtelling voor waterstofauto’s en auto’s met geïntegreerde zonnepanelen verduidelijkt. In onderwerp 9 (Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten) is de uitleg over de evenredige toepassing van de 128-dagenregeling uitgebreid. Ook is het standpunt van de Belastingdienst toegevoegd over de samenloop tussen vervoer vanwege de werkgever naar de vaste plaats van werkzaamheden en de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten. Bron: Belastingdienst, 02-02-2022
Terug naar overzicht