Nieuwe website voor een diverser personeelsbeleid

09 december 2020

Met een nieuwe website diversiteitopdewerkvloer.nl willen werkgeversorganisaties werkgevers wijzen op het belang van divers en inclusief personeelsbeleid en hen informeren over hoe ze dat in hun eigen bedrijf kunnen vormgeven.
Het kan en moet anders, ook in hun eigen belang, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Onderzoeken laten keer op keer zien dat bepaalde groepen in ons land minder makkelijk een baan of stageplaats vinden en dat de werkloosheid onder bijvoorbeeld ouderen en mensen met een niet-westerse achtergrond hoger is. Discriminatie komt overal voor in de samenleving en dus ook in het bedrijfsleven. Het is echter vaak onbedoeld en een gevolg van onbewuste vooroordelen en automatismen en soms ook een gebrek aan kennis over wat wettelijk gezien wel en niet mag. Met de nieuwe website willen de ondernemingsorganisaties bijdragen aan bewustwording bij ondernemers en hen voorzien van relevante informatie die hen op dit terrein verder helpt. Bron: VNO-NCW, 3-12-2020
Terug naar overzicht