Nieuwe kansen met de Brexit Adjustment Reserve

16 februari 2022

De Europese Unie heeft een eenmalige steunregeling, de Brexit Adjustment Reserve, in het leven geroepen voor bedrijven en sectoren die hard zijn geraakt door de Brexit, zoals exporteurs en vissers.
Voor Nederlandse ondernemers en vissers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Brexit grote gevolgen gehad. Door Brexit hebben veel ondernemers aanpassingen moeten doen. De Brexit Adjustment Reserve (BAR) biedt nieuwe kansen voor deze groep ondernemers. In Nederland bestaat de BAR uit meerdere onderdelen. De BAR is bedoeld voor: ondernemers die zaken hebben gedaan – of nog doen – met het VK, en vissers die door Brexit te maken hebben met een afname van hun quotum. Via de BAR stelt de EU in totaal € 5 miljard beschikbaar aan de EU-lidstaten. De lidstaten bepalen zelf op welke manier zij het geld inzetten. Hoeveel budget Nederland ontvangt, is afhankelijk van verschillende factoren. Binnenkort start het eerste onderdeel van de BAR: het EU-Handelsprogramma. Het EU-Handelsprogramma biedt verschillende manieren van ondersteuning. Ondernemers kunnen kosteloos individuele ondersteuning krijgen voor hun bedrijf in de vorm van marktadvisering, kennisontwikkeling of begeleidingsactiviteiten. Hierbij moet men denken aan workshops, trainingen of gesprekken met een sparringpartner die meedenkt over de strategie van het bedrijf. Hoe dat er precies uitziet, hangt af van de situatie. Het EU-Handelsprogramma richt zich ook op gezamenlijke oplossingen voor bedrijven uit specifieke sectoren. Met name de sectoren die collectief geraakt zijn door de Brexit. In samenwerking met relevante sectorvertegenwoordigers ontwikkelt RVO specifieke programma’s, gericht op kansrijke EU-markten of -regio's. Denk hierbij aan activiteiten als sectoronderzoek, beursbezoeken, handelsmissies of samenwerkingsverbanden. Aan de hand van vijf vragen kan de ondernemer checken of hij in aanmerking komt voor het EU-Handelsprogramma. Naast deze regeling volgen er nog twee regelingen om tegemoet te komen in de kosten van Brexit. Voor meer informatie: RVO.nl/BAR. Visserij Ook voor de visserijsector worden drie subsidiemaatregelen voorzien, te weten Saneren van vissersvaartuigen (SVV), Steun voor inkomensverlies visserijsector (SIV) en Vissersvaartuig stilleggen door Brexit (VSB). De verwachting is dat deze drie subsidies in de eerste helft van 2022 open gaan en uiterlijk tot en met 2023 lopen. Meer informatie hierover is hier te vinden. Bron: RVO.nl 14-02-2022
Terug naar overzicht