Nieuw pensioenstelsel koppelt pensioen niet meer aan salaris

26 mei 2020

Werkgevers, vakbonden en het kabinet zijn het eens over de uitwerking van een belangrijk deel van het nieuwe pensioenstelsel. Hoeveel pensioen je krijgt wordt niet meer gekoppeld aan je salaris in je werkzame leeftijd, maar aan je inleg en de ontwikkeling van de beurskoersen. Dat schrijft de Volkskrant.
Het ministerie van Sociale Zaken, werkgeversvereniging VNO-NCW en vakbond FNV willen niet inhoudelijk op de stand van de onderhandelingen ingaan, maar bronnen rond de onderhandelingen bevestigen dat er een doorbraak is bereikt. Pensioenen kunnen al geruime tijd niet meer worden verhoogd om de inflatie te compenseren. Dat heeft te maken met de lage rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen om te bepalen of ze genoeg geld in kas hebben om ook in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Door die zogenoemde rekenrente kunnen fondsen pensioenen niet laten meestijgen met de inflatie. Volgens de Volkskrant wordt die rekenrente geschrapt, maar daarvoor moet wel een hoop veranderen. Ten eerste wordt de pensioenaanspraak dus niet meer gebaseerd op je loon en de pensioenbelofte wordt ingeruild voor een verwachting. Die wordt gebaseerd op je inleg, dus hoeveel premie je betaalt, plus het beleggingsrendement op jouw inleg. Volgens de krant wordt er bij pensionering gekeken naar hoeveel er dan in jouw persoonlijke pot zit. Daar bovenop komt dan nog een extra bedrag, gebaseerd op het verwachte rendement in de komende jaren. De hoogte van het jaarlijkse pensioen wordt dan bepaald door dat bedrag te delen door het nog te verwachten aantal levensjaren. Op dit moment zijn dat er twintig na pensionering. Als een gepensioneerde eerder overlijdt, dan wordt het restant van zijn of haar pensioenaanspraak in de kas gestort. Dat wordt dan gebruikt om pensioenen uit te betalen van mensen die langer leven dan verwacht. Bron: Volkskrant.nl, 20-05 2020
Terug naar overzicht