Minimumloon per 1 januari 2022 bekend

26 oktober 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling tot aanpassing wettelijke minimumloon per 1 januari 2022 gepubliceerd.
Het onafgeronde aanpassingspercentage voor 2022 komt uit op 1.412%. Het afgeronde aanpassingspercentage is 1,41%. Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 € 1.725,00 (per 01-07-2021: € 1.701,00) per maand, € 398,10 (per 01-07-2021: € 392,55) per week en € 79,62 (per 01-07-2021: € 78,51) per dag. Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de bedragen van het wettelijk minimumjeugdlonen. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de geldt een andere tabel. Tabellen minimumjeugdloon en leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar. Bron: Min. SZW 12-10-2021
Terug naar overzicht