Merendeel loonsubsidie naar dienstverlening

12 augustus 2020

Tot nu toe zijn ruim 35.000 aanvragen goedgekeurd voor de tweede Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0). Aan deze werkgevers is de eerste termijn van het voorschot overgemaakt, in totaal een bedrag van ruim € 1,3 miljard. De sector ‘overige commerciële dienstverlening’ heeft het grootste aandeel in het aantal toegekende aanvragen. Daarna volgen de sectoren ‘horeca en catering’ en ‘detailhandel’.
Bedrijven in de sector overige commerciële dienstverlening en horeca en catering vroegen het vaakst subsidie aan. In beide gevallen gaat het om meer dan achtduizend bedrijven. Daarmee torenen ze ver boven andere branches uit. Met 3.810 bedrijven staat de detailhandel op de derde plek. Het aantal aanvragen voor NOW 2.0 is aanzienlijk lager dan voor NOW 1.0. Van de bedrijven die loonsteun hebben aangevraagd, heeft het merendeel (ruim 22.000) minder dan tien werknemers in dienst. Slechts 241 bedrijven met meer dan 250 personeelsleden hebben om deze steun gevraagd. Dat grote verschil is niet verrassend, aangezien de meeste bedrijven in Nederland minder dan tien werknemers in dienst hebben. 6.131 van de ruim 35.000 ontvangers zijn n de regio Groot-Amsterdam gevestigd. De regio Rijnmond is met 2.729 ontvangers de nummer twee. Midden-Utrecht staat met 2.071 bedrijven op de derde plek. De bedragen die werkgevers hebben ontvangen, zijn een voorschot van 80%. Op een later moment wordt de overige 20% overgemaakt. Ook kan het zijn dat bedrijven de subsidie deels of volledig moeten terugbetalen als blijkt dat ze niet aan de voorwaarden voldoen. Bij ongeveer negenhonderd bedrijven is de aanvraag afgewezen. Bron: UWV, 11-08-2020
Terug naar overzicht